Digitaliseringen av processer

hallituksen kärkihankeDigitaliseringsprojekten ska i enlighet med regeringsprogrammet främja kundaspekten, smidigare service och produktivitet inom den offentliga sektorn.

Dessa projekt genomförs

Inleddes 2015

Nationella inkomstregistret

  •    Inkomstregistret innehåller alla löner och andra inkomster för varje månad, vilket underlättar ansökandet och utbetalandet av olika förmåner på ett märkbart sätt

Inleddes 2016

Tillstånd och tillsyn (ANM)

  • Projektet har sammanfört två kundgruppers (industriföretag och tillställningsanordnare) tillstånd och de beviljande myndigheterna så att helheten ska kunna utvecklas utifrån kundernas behov
  • Arbetet fortsätter under våren med nya områden

Kemikalietillsynen (ANM)

  • Projektet skapar en för företagen och myndigheterna gemensam kemikaliedatabas varifrån alla myndigheter kan hämta informationen de behöver och där företagen kan upprätthålla sina egna uppgifter. Företagens rapporteringsbehov minskar, tillsynen effektiviseras och kvaliteten hos myndighetsinformationen förbättras.   

Egenvård och digitala värdetjänster -projektet ODA (SHM/Esbo)

  • Projektet skapar en tjänst åt alla kommuner och sjukvårdsdistrikt med vars hjälp kunderna kan utarbeta egna välfärdsplaner och göra en bedömning av vårdbehovet.
  • ODA stöder målen med sote-reformen.

Bostadsaktieregistret (ASREK) (JSM)

  • Projektet går ut på att digitalisera bostadsaktiebolagens aktiebrev i pappersformat, på samma sätt som man gjort med andra aktier sedan 1992.
  • Bostadsköpsutgifterna minskar på ett avsevärt sätt.

Servicecentret för ekonomi- och personalförvaltnings programrobotik (FM)

  • Programrobotik gör det möjligt att minska på rutinarbetet inom ekonomi- och personalförvaltningen. Servicecentret för statens ekonomiförvaltning Palkeet vill vara föregångare i detta.  

Servicemodellen med ett enda serviceställe (FM)

  • Digitaliseringen och utvecklandet av allt bättre tjänster förutsätter allt bättre möjligheter att utnyttja befintlig information.

Under fortsatt beredning

Beredningen av nya digitaliserade processer pågår (läget 02/2016).

– Utnyttjandet av geografisk information i fråga om tjänster och tillsyn (JSM)
– Utveckling av automatisk ekonomiförvaltning och rapportering (FM och ANM)
– Utveckling av upphandlingsverksamheten (FM/SK/Hansel)
– Utvidgning av användningen av elektroniska underskrifter (FM)
– Digifabrik till stöd för försöken (UKM)
– Utveckling av hanteringen av information om den byggda miljön (FM och MM)
– Utredningen om digitaliseringen och ämbetsverkens produktivitetspotential som Statskontoret utfört på finansministeriets räkning.