Prosessien digitalisointi

hallituksen kärkihankeHallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti digitalisointihankkeilla edistetään asiakasnäkökulmaa, palveluiden sujuvoittamista ja julkisen sektorin tuottavuutta.

Nämä hankkeet toteutetaan

Käynnistetty 2015

Kansallinen tulorekisteri

  • Tulorekisteriin kerätään kaikki palkat ja muut tulot kuukausittain, mikä helpottaa merkittävästi erilaisten etuuksine hakemista ja maksamista.

Käynnistetty 2016

– Luvat ja valvonta (TEM)

  • Hankkeessa on koottu kahden asiakasryhmän (teollisuusyritykset ja tapahtuman järjestäjät) luvat ja niitä antavat viranomaiset yhteen, jotta kokonaisuutta voidaan kehittää asiakkaasta lähtien.
  • Työ jatkuu keväällä uusien alueiden kanssa.

– Kemikaalivalvonta (TEM)

  • Hankkeessa luodaan yritysten ja viranomaisten yhteinen kemikaalien tietokanta, josta kaikki viranomaiset voivat hakea tarvitsemansa tiedot ja yritykset voivat ylläpitää omia tietojaan. Alan yritysten raportointitarve pienenee, valvonta tehostuu ja viranomaistiedon laatu paranee.

– Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hanke ODA (STM/Espoo)

  • Hankkeessa luodaan kaikkien kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön palvelu, jossa asiakkaat voivat laatia oman hyvinvointisuunnitelman sekä tehdä hoidon tarpeen arvioinnin.
  • ODA tukee sote-uudistuksen tavoitteita.

– Asunto-osakerekisteri (ASREK) (MMM)

  • Hankkeessa asunto-osakeyhtiöiden paperiset osakekirjat muutetaan sähköisiksi samaan tapaan kuin on tehty muille osakkeille jo vuodesta 1992 alkaen.
  • Tämä tulee säästämään asuntokaupan kuluja merkittävästi.

– Talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskuksen ohjelmistorobotiikkaa (VM)

  • Ohjelmistorobotiikalla voidaan merkittävästi vähentää rutiinitöitä talous- ja henkilöstöhallinnossa. Valtion taloushallinnon palvelukeskus Palkeet haluaa olla tässä edelläkävijä.

– Yhden luukun palvelumalli (VM)

  • Digitalisaatio ja entistä parempien palveluiden kehittäminen vaativat entistä parempia mahdollisuuksia käyttää hyväksi kaikkea olemassa olevaa tietoa.

Jatkovalmistelussa

Uusien digitalisoitavien prosessien valmistelu jatkuu (tilanne 02/2016).

– Paikkatietojen hyödyntäminen palveluissa ja valvonnassa (MMM)
– Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittäminen (VM ja TEM)
– Hankintatoimen kehittäminen (VM/VK/Hansel)
– Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen (VM)
– Digitehdas kokeilujen tueksi (OKM)
– Rakennetun ympäristön tietojen hallinnan kehittäminen (VM ja YM)

– Valtiokonttorin valtiovarainministeriölle tekemä selvitys digitalisaatiosta ja virastojen tuottavuuspotentiaalista.

Yhteyshenkilö

Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530364