Peruspalvelujen arviointi

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan arviointijaosto tekee joka toinen vuosi Peruspalvelujen tila -raportin. Se antaa yleiskuvan peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla.

Raportin arviointiaineisto on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja aluehallintovirastoista. Siinä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamia kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavaa tilastoaineistoa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty hallinnonalojen raportointi- ja ohjausjärjestelmän tuottamaa aineistoa.

Jaosto järjestää joka toinen vuosi raportin tiimoilta peruspalveluiden arviointifoorumin.

Raportteja

Peruspalvelujen tila -raportti 2020
Peruspalvelujen tila -raportti 2018
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, osa 1
Peruspalvelujen tila -raportti 2016, osa 2
Peruspalvelujen tila -raportti 2014, osa 1
Peruspalvelujen tila -raportti 2014, osa 2

Yhteystiedot

Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530547