Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja osa hyvää johtamista ja työelämää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työssä parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja tukee organisaation tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa.

Valtio hyvänä työnantajana huolehtii henkilöstönsä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilöstön tasapuolinen kohtelu liittyy kaikkeen työnantajatoimintaan mutta korostuu henkilöstöä rekrytoitaessa ja palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä. Esimerkiksi valtion palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävän vaativuuteen ja niissä suoriutumiseen. Valtiolla samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Valtion työmarkkinalaitos edustaa valtiotyönantajaa erilaisissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevissä hankkeissa, työryhmissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Se myös tiedottaa ja neuvoo valtion toimintayksiköitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa. Valtion toimintayksiköt toimivat itsenäisinä työnantajina ja huolehtivat tasa-arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014) säännösten toteutumisesta.

 

Lisätietoa

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa
Tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista
Työ- ja perhe-elämän tasapainoa edistäviä käytäntöjä työpaikkojen arkeen. Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus
Suositus työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta
Naisten urakehityksen edistämisen työryhmän loppuraportti
Naiset ja miehet valtiolla (Valtion henkilöstökertomus 2018, luku 5)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
Puh. 02955 30272
[email protected]