Vm.fi:n saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee vm.fi-verkkosivustoa. Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. Selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta. Seloste on laadittu 22.9.2020, ja se tarkistettiin viimeksi 30.6.2022.

Sivuston saavutettavuus 

Vm.fi-verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1) eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelun keskeiset puutteet on kuvattu myöhemmin tässä selosteessa. Vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Verkkosivuston saavutettavuudesta on teetetty ulkopuolinen asiantuntija-arvio marraskuussa 2018, osana samaa julkaisualustaa käytävien ministeriöiden sivustojen arviointia. Havaittuja puutteita on korjattu. Havainnoimme palvelun saavutettavuutta jatkuvasti muun muassa apuohjelman avulla.

Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Opastamme myös ministeriön virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Sivun otsikoiden hierarkiassa virheitä kooditasolla

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa puutteita

Sisältösivuilla on joitain kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Sivustolla on myös joitain tekstiä esittäviä kuvia. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

PDF-tiedostoissa saavutettavuuspuutteita 

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. 

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita tai otsikkorakenne on väärä (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä tai puuttuvia kielimäärityksiä ja tekijätietoja.

Linkkien nimeämisessä puutteita

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Tutustu tästä” tai ”Lue lisää”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä sekä sivuilla että tiedostoissa. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Upotukset

Sivustolla on joitakin upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan HTML-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Sisällöissä kontrastiongelmia

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. painikkeissa ja alatunnisteessa. (WCAG 1.4.3)

Näppäimistökäytössä puutteita

Sivustolla on mm. usein kysyttyjen kysymyksien listoja, joissa käytetään haitari-esitysmallia. Osa haitari-esitysmalleista ei ole näppäimistöllä käytettävissä ja joissakin on puutteelliset tai väärät aria-attribuutit. Lisäksi visuaalinen indikaattori haitarin aukiolosta toimii joissakin haitareissa väärin. (WCAG 2.1.1)

Sisältölistauksissa puutteita

Sivustolla on sisältölistauksia, esimerkiksi tiedotelistauksia, joissa Avautuu uuteen ikkunaan -linkki sisältää <title> elementin, joka ei ole ruudunlukijan kannalta optimaalinen. Sisältölistauksen yhteydessä esitettävä RSS-ikoni ei myöskään ole täysin saavutettava (WAI-ARIA-kuvalla ei ole saavutettavaa nimeä). (WCAG 1.3.5)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä. 

Päätösaineistot

Verkkosivuille julkaistaan päätöksentekojärjestelmästä PDF-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja kielimäärityksiä, ja niiden rakenteet ovat osin puutteellisia.

Käynnissä olevan päätöksentekojärjestelmän uudistuksen yhteydessä aineistojen saavutettavuuspuutteet korjataan. Uusittu järjestelmä otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Julkaisut

Sivustolla on linkitetty PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat erilliset saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.
Julkaisuarkisto Valton saavutettavuusseloste

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään erillisestä järjestelmästä. Näissä toiminnoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri. Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Nämä puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.  

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat 
•    tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
•    video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Sivustolla on esimerkiksi ennen 23.9. julkaistuja videotallenteita, joista puuttuu tekstitys. Lisäksi sivustolla on ennen 23.9. julkaistuja äänitallenteita, joilta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2)

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan valtiovarainministeriön ylläpitämien sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esim. tekstitykset ja ALT-tekstit puuttuvat).

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi sähköpostilla sivulla vm.fi/palaute löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Sivulla annetaan ohjeita saavutettavuuspalautteen antamisesta.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuusvaatimukset.fi  
[email protected]  
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)