Rahastot

Valtion eläkerahasto

Valtion eläkerahaston avulla valtio varautuu tulevien eläkkeiden maksamiseen ja vuosittaisten eläkemenojen tasaamiseen. Valtion Eläkerahasto saa varansa eläkemaksuista ja sijoitustoiminnan tuotoista.