Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla 

Sähköisten palvelujen tarjonnan ja käytön lisääntyminen, väestömuutokset ja kaupungistuminen, käyntiasiointimäärien merkittävä vähentyminen, monipaikkaisen työn lisääntyminen sekä niukkenevat taloudelliset resurssit vaikuttavat tarpeeseen uudistaa valtion palvelu- ja toimitilaverkkoa 2020-luvulla. Monipaikkaisen työskentelyn lisääntyminen merkittävästi vaikuttaa erityisesti toimistoihin ja toimistotilan määrään. Valtion virastojen yhteiset tilat sekä tilojen yhteiskäyttö esim. kuntien kanssa luovat uusia mahdollisuuksia tilojen käyttöön.

Valtionhallinnon palvelujen lähtökohtana on kattavat sähköiset asiointipalvelut, joita käyntiasiointi täydentää. Tulevaisuuden käyntiasioinnissa painottuu monialainen palvelu, digituki ja etäpalvelu. Rakentamalla yhteisiä asiakaspalvelupisteitä kuntien kanssa ja tarkastelemalla palveluverkkoa kokonaisuutena voidaan turvata käyntiasioinnin kattava saavutettavuus ja kehittää nykyistä palvelutasoa, mutta samalla myös saavuttaa kustannussäästöjä.

Palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on luoda yksi yhteinen valtionhallinnon asiakaspalveluverkko yhteistyössä kuntien ja Kelan kanssa vuoteen 2029 mennessä sekä tiivistää toimitilojen määrää vuonna 2021 hyväksytyn valtion toimitilastrategian mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on, että toimijoiden yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä asiakaslähtöisempi, kustannustehokkaampi ja suunnitelmallisempi toiminta asiakkaan eteen. 

Taloudellisen kannattavuuden tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että palveluntuottajat sulkevat nykyiset asiakaspalvelutilat siirryttäessä yhteisiin asiakaspalvelutiloihin.  Uudistuksen tavoitteena on edistää alueellisessa toimeenpanossa julkisen hallinnon strategian, uuden alueellistamisen uudistamisen strategian, valtiohallinnon monipaikkaisen työn sekä valtion toimitilastrategian täytäntöönpanoa. 

Uudistuksen toimeenpanohanke on asetettu 24.2.2021. Uudistuksen toimeenpano jatkuu koko 2020-luvun. Toimeenpano etenee alueittain keväällä 2021 hyväksytyn toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.  Työn on alkanut syksyllä 2021 ensimmäisenä Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.  

 

Hankkeen toimeenpanosuunnitelma

Toimeenpanosuunnitelma

Liite 1. Riskianalyysi

Liite 2. Etäpalvelun esiselvitys

Liite 2.1. Etäasioinnin palvelumuotoilu

Liite 2.3. Etäpalvelun kustannusarvio

Liite 2.4. Etäpalvelun toiminnalliset ja tekniset suositukset

Liite 2.5. Koottu esitysmateriaali

Liite 3. Viestintäsuunnitelma

 

Linkit:

Kolumni: Viranomaisen käyntiasiointia kootaan maakunnissa yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin paikalliset tarpeet huomioiden 27.4.2022

Etäpalvelu- ja etätulkkausprojektin loppuraportti

Tiedote: Kolmessa maakunnassa käynnistyy valtion käyntiasioinnin uudistaminen – tavoitteena paremmat palvelut asiakkaille, 28.9.2021

Alueellisten projektiryhmien asettamispäätökset: 

- Etelä-Karjala (pdf)

- Pohjois-Karjala (pdf)

- Päijät-Häme (pdf)

Tiedote: Käyntiasiointia kootaan yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin, 23.6.2021

Tiedote: Uudistuksen asettamisesta

Uudistuksen asettamispäätös

Selvitys: Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkostoa 2030

Julkisen hallinnon strategia


 

Yhteystiedot

Marko Puttonen, kehittämisjohtaja 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530271  


Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530286