Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla 

Sähköisten palvelujen tarjonnan ja käytön lisääntyminen, väestömuutokset ja kaupungistuminen, käyntiasiointimäärien merkittävä vähentyminen, monipaikkaisen työn lisääntyminen sekä niukkenevat taloudelliset resurssit vaikuttavat tarpeeseen uudistaa valtion palvelu- ja toimitilaverkkoa 2020-luvulla.  Monipaikkaisen työskentelyn lisääntyminen merkittävästi vaikuttaa erityisesti toimistoihin ja toimistotilan määrään. Valtion virastojen yhteiset tilat sekä tilojen yhteiskäyttö esim. kuntien kanssa luovat uusia mahdollisuuksia tilojen käyttöön.

Valtionhallinnon palvelujen lähtökohtana on kattavat sähköiset asiointipalvelut, joita käyntiasiointi täydentää. Tulevaisuuden käyntiasioinnissa painottuu monialainen palvelu, digituki ja etäpalvelu. Rakentamalla yhteisiä asiakaspalvelupisteitä kuntien kanssa ja tarkastelemalla palveluverkkoa kokonaisuutena voidaan turvata käyntiasioinnin kattava saavutettavuus ja kehittää nykyistä palvelutasoa, mutta samalla myös saavuttaa kustannussäästöjä.

Palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on luoda yksi yhteinen valtionhallinnon ja Kelan asiakaspalveluverkko vuoteen 2029 ja tiivistää toimitilojen määrää keväällä 2021 valmistuvan valtion toimitilastrategian mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on, että toimijoiden yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä asiakaslähtöisempi, kustannustehokkaampi ja suunnitelmallisempi toiminta asiakkaan eteen. 

Taloudellisen kannattavuuden tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että palveluntuottajat sulkevat nykyiset asiakaspalvelutilat siirryttäessä yhteisiin asiakaspalvelutiloihin.  Uudistuksen tavoitteena on edistää alueellisessa toimeenpanossa julkisen hallinnon strategian, uuden alueellistamisstrategian, valtiohallinnon monipaikkaisen työn sekä valtion toimitilastrategian täytäntöönpanoa. 

Uudistuksen toimeenpanohanke on määrä asettaa alkuvuodesta 2021. Uudistuksen toimeenpano jatkuu koko 2020-luvun. Toimeenpano etenee alueittain keväällä hyväksyttävän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa:

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh 029 553 0271, marko.puttonen(at)vm.fi

Projektiasiantuntija Maria Vuorensola, puh 029 553 0634, maria.vuorensola(at)vm.fi

Linkit:

Tiedote: Uudistuksen asettamisesta

Uudistuksen asettamispäätös

Selvitys: Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkostoa 2030

Julkisen hallinnon strategia