Tiedonhallintalain lausuntomenettely

Uutta tiedonhallintalain mukaista lausuntomenettelyä sovelletaan 1.1.2020 alkaen, kun tiedonhallintalaki (906/2019) astuu voimaan. Tiedonhallintalain 9 §:n mukaista lausuntomenettelyä on tarkennettu valtioneuvoston asetuksella (1301/2019). Menettely korvaa aiemman tietohallintolakiin perustuneen hankearvioinnin.

Tiedonhallintalain lausuntomenettelyllä ohjataan tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta. Ohjaus kohdistuu toiminnan kehittämisen varhaiseen vaiheeseen. Tarkoituksena on, että menettely tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävien uudistusten suunnittelua ja johtamista varmistamalla vaikutusten asianmukaista arviointia ja yhtenäistämällä päätöksenteon tietopohjaa. Menettely tukee myös poikkihallinnollisten vaikutusten tunnistamista ja riippuvuuksien hallintaa jo uudistusten suunnitteluvaiheessa.

Lausuntokohteet ja lausuntopyynnön ajankohta

Viraston tai laitoksen tulee toimittaa lausuntopyyntö silloin, kun tiedonhallinnan muutoksessa on kyse:

  • Julkisen hallinnon tai valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 1 M€
  • Toimialojen tai toimialan yhteiseen käyttöön tarkoitetun tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 5 M€
  • Viraston omaan käyttöön tarkoitettu tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 5 M€ ja käyttöönotolla on vaikutuksia muiden viranomaisten tiedonsaantiin
  • Julkisen hallinnon tai valtion yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 1 M€

Lausuntopyynnöt toimitetaan pääsääntöisesti toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä, kun valmistellaan kehys-, talousarvio- tai lisätalousarvioehdotuksia. Uutta menettelyä noudatetaan toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2021 talousarviovalmistelun ja vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarviovalmistelun yhteydessä. Vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä lausuntopyynnöt tulee toimittaa valtiovarainministeriölle helmikuun 2020 loppuun mennessä. Menettelyä ei sovelleta käynnissä olevassa vuosien 2021-2024 kehysvalmistelussa.

Lausuntopyynnöt toimitetaan valtiovarainministeriölle alla olevan aikataulun mukaisesti. Mikäli aikatauluista on tarve poiketa, on asiasta neuvoteltava valtiovarainministeriön kanssa.

  • Kehysvalmistelun yhteydessä kehyspäätöstä edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä

  • Talousarviovalmistelun yhteydessä varainhoitovuotta edeltävän vuoden helmikuun loppuun mennessä, jos lausuntoa ei ole annettu kehysvalmistelun yhteydessä

  • Lisätalousarviovalmistelun yhteydessä valtiovarainministeriön kanssa sovittavalla aikataululla

  • Kaksi kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevaa päätöstä, jos lausuntoa ei ole annettu toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä

  • Lisäksi, kun valtiovarainministeriön antaman lausunnon jälkeen lausunnon kohde on olennaisesti muuttunut.

Lausuntomenettelyn ohjeet

Taustaa

Ota yhteyttä

tiedonhallintalaki.lausuntomenettely(at)vm.fi

Lisätietoja:

Jenni Taskinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio