Valtion henkilöstö tilastoina

Tilastot löytyvät toistaiseksi Netrasta

Tilastotuotannon muutos vuonna 2017

Valtiovarainministeriöstä on jo aiemmin siirretty operatiiviselle tasolle kuuluvia tehtäviä Valtiokonttoriin, kun aiemmin Valtion työmarkkinalaitoksen ylläpitämä valtion työtyytyväisyyskysely VMBaro siirrettiin Valtiokonttorin vastuulle 1.7.2016 lukien.

Valtiovarainministeriö on aiemmin julkaissut vuosittain tilastotaulukoita. Kaikkia VM:n sivuilla olleita taulukoita ei julkaista jatkossa sellaisina kuin ne olivat. Keskeisimmät Valtiovarainministeriön aiemmin tuottamat taulukot löytyvät 7.6.2017 lukien valtion raportointipalvelu Netrasta. Netrassa polku on Henkilöstö -> Henkilöstötilastot. Valtiokonttorin tehtävänä on kehittää raportointia käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Valtiovarainministeriön sivuilla edelleen julkaistavat henkilöstötilastoihin liittyvät tiedot löytyvät tältä sivulta otsikon ”Julkaisut” alta. Valtiovarainministeriö julkaisee jatkossakin Valtion henkilöstökertomuksen, vuosittain päivittyvän infografiikan valtion henkilöstöstä sekä erillisiä selvityksiä valtion henkilöstöstä.

Julkaisut
 

Valtion henkilöstö 2018 infografiikka (pdf)

Valtion henkilöstökertomus 2018

Palkkatilasto-opas, 29/2016

Naiset ja miehet valtiolla 2015

Sopimuspalkankorotukset valtiolla vuosina 2000-2016

Tilastotietoa

Naisten osuuden kehittyminen valtionhallinnon johtotehtävissä, taulukko

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies Analyytikko  
Mika Happonen Juho-Pekka Jortama  
02955 30272 02955 30119  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]