Valtion henkilöstö tilastoina

Tilastotuotannon muutos vuonna 2017

Valtiovarainministeriöstä on jo aiemmin siirretty operatiiviselle tasolle kuuluvia tehtäviä Valtiokonttoriin, kun aiemmin Valtion työmarkkinalaitoksen ylläpitämä valtion työtyytyväisyyskysely VMBaro siirrettiin Valtiokonttorin vastuulle 1.7.2016 lukien ja edelleen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle Palkeille 10/2018.

Valtiovarainministeriö on aiemmin julkaissut vuosittain tilastotaulukoita. Kaikkia VM:n sivuilla olleita taulukoita ei julkaista jatkossa sellaisina kuin ne olivat. Keskeisimmät Valtiovarainministeriön aiemmin tuottamat taulukot löytyvät Tutkihallintoa.fi-sivustolta. Valtiokonttorin tehtävänä on kehittää raportointia käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Valtiovarainministeriön sivuilla edelleen julkaistavat henkilöstötilastoihin liittyvät tiedot löytyvät tältä sivulta otsikon ”Julkaisut” alta. Valtiovarainministeriö julkaisee jatkossakin Valtion henkilöstökertomuksen, vuosittain päivittyvän infografiikan valtion henkilöstöstä sekä erillisiä selvityksiä valtion henkilöstöstä.

Julkaisut

Valtion henkilöstö 2020 infografiikka (pdf)

Valtion henkilöstökertomus 2020

Palkkatilasto-opas, 29/2016

Naiset ja miehet valtiolla 2015

Sopimuspalkankorotukset valtiolla vuosina 2000-2021

Tilastotietoa

Naisten osuuden kehittyminen valtionhallinnon johtotehtävissä, taulukko

Yhteystiedot

Mika Happonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530272  


Juho-Pekka Jortama, analyytikko 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530119