Sosiaalinen kestävyys: Edistämme hankinnoilla sosiaalista yhteiskuntavastuuta julkishallinnon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Edistämme hankinnoilla sosiaalista yhteiskuntavastuuta julkishallinnon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Sosiaalisesti kestävillä hankinnoilla organisaatiot voivat edistää yhteiskuntaan ja ihmisiin kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia, kuten työmarkkinoilla muita heikommassa asemassa olevien työllistymistä sekä ehkäistä haitallisia vaikutuksia, kuten esteitä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Yritykset voivat tunnistaa oman vastuunsa yhteiskunnan sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. Sosiaalista kestävyyttä edistetään Suomessa avoimessa yhteistyössä.

Tavoitteet

  • Edistämme muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä siihen soveltuvissa hankinnoissa
  • Edistämme hankinnoissa ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamista

Tavoitteita edistävät toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan – tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Sosiaalinen kestävyys –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. Erityisesti hankintayksiköiden näkemyksiä kaivataan kovasti.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Teemaryhmän kokoukset

Teemaryhmien kokousajat

Teemaryhmän vetäjät

  • erityisasiantuntija Eija Riikonen, valtiovarainministeriö, puh. 050 301 0776, eija.riikonen(at)gov.fi
  • hankintajohtaja Tiina Ekholm, Vantaan kaupunki, puh. 050 381 3852, tiina.ekholm (at) vantaa.fi