Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Edistämme hankinnoilla sosiaalista yhteiskuntavastuuta julkishallinnon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Sosiaalisesti kestävillä hankinnoilla organisaatiot voivat edistää yhteiskuntaan ja ihmisiin kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia, kuten työmarkkinoilla muita heikommassa asemassa olevien työllistymistä sekä ehkäistä haitallisia vaikutuksia, kuten esteitä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Yritykset voivat tunnistaa oman vastuunsa yhteiskunnan sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. Sosiaalista kestävyyttä edistetään Suomessa avoimessa yhteistyössä.

Tavoitteet

  • Edistämme muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä siihen soveltuvissa hankinnoissa
  • Edistämme hankinnoissa ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamista

Ensivaiheen toimenpiteet

Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma

Elokuussa 2020 käynnistynyt hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin tukea esimerkiksi osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä. Vauhditusohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö osallistuen myös valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Hankkeen toteuttaa Kuntaliitto.

Hankinnoilla työllistyminen -nettisivut

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan –tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Sosiaalinen kestävyys –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Teemaryhmän kokoukset

  • 17.12 klo 12.00-14.00

Teemaryhmän vetäjät

  • ohjelmapäällikkö Martina Nisula, valtiovarainministeriö, puh. 050 532 7966, martina.nisula (at) gov.fi
  • hankintajohtaja Tiina Ekholm, Vantaan kaupunki, puh. 050 381 3852, tiina.ekholm (at) vantaa.fi