Ajoneuvovero

Ajoneuvovero on vuotuinen vero ja se perustuu ajoneuvon rekisteritietoihin. Ajoneuvoveroa maksetaan ajoneuvoliikennerekisteriin merkityistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista. Ajoneuvoverosta säädetään ajoneuvoverolaissa (1281/2003).

Ajoneuvovero koostuu kahdesta osasta. Perusvero perustuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin. Käyttövoimavero kohdistuu ajoneuvoihin, jotka eivät käytä polttoaineenaan moottoribensiiniä. Ajoneuvovero voi muodostua pelkästään perusverosta, pelkästään käyttövoimaverosta tai näiden kahden yhdistelmästä. Esimerkiksi dieselkäyttöisestä henkilöautosta maksetaan yhdistelmäveroa. Ajoneuvoverojen veronkannosta huolehtii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ajoneuvovero määräytyy omistuksen ja ajan mukaan

Ajoneuvovero on päiväkohtainen vero, joka maksetaan 12 kuukauden pituiselta verokaudelta. Vero maksetaan kunkin ajoneuvon omistus- tai hallinta-ajalta. Jos omistus muuttuu, myös verovelvollisuus vaihtuu. Veroa ei makseta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu poistetuksi liikennekäytöstä. Ajoneuvoa, josta on veroa maksamatta, ei saa käyttää liikenteessä.

Perusveroa maksetaan henkilö- ja pakettiautoista. Veron suuruus määräytyy auton valmistajan ilmoittaman ominaishiilidioksidipäästön perusteella. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan. Perusveron määrä vuositasolla on auton ominaisuuksista riippuen välillä 53,29–654,44 euroa. Vuonna 2018 tehdyn muutoksen myötä ajoneuvoveron verotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen WLTP-mittaustapaan. Ajoneuvoverolaissa onkin kaksi hiilidioksidipäästöihin perustuvaa verotaulukkoa: verotaulukko 1 A WLTP-mittaustavalla mitatuille autoille ja verotaulukko 1 muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittaustavalla mitatuille autoille. Jos auton käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, perusvero on 53,29 euroa vuodessa. Jos sähkö- tai vetyauto on otettu käyttöön ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen, päivää kohden kannettava perusveron määrä on kuitenkin 1.10.2023 alkaen verotaulukon alin veron määrä korotettuna 17,80 sentillä. Veron määrä on siis 118,26 euroa vuodessa. 

Käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena moottoribensiiniä lievemmin verotettua polttoainetta tai käyttövoimaa. Henkilöautojen käyttövoimavero on porrastettu käyttövoimittain. Henkilöautojen käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettua polttoainetta käyttävien autoilijoiden verotuksesta johtuvia kustannuksia keskimääräisellä vuotuisella ajosuoritteella. Paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimaverolla on pikemminkin valtiontaloudellinen peruste. Kuorma-autojen käyttövoimaverolla pannaan täytäntöön EU:ssa edellytetty aikaperusteinen vähimmäisvero.

Ajoneuvoveron tuotto vuonna 2022 oli noin 1 108 miljoonaa euroa.

Lisätietoa ajoneuvoverotuksesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Liikenne- ja viestintävirasto Taficomiin.