FI SV

Ajoneuvovero

Ajoneuvovero on vuotuinen vero ja se perustuu ajoneuvon rekisteritietoihin. Ajoneuvoveroa maksetaan ajoneuvoliikennerekisteriin merkityistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista.

Ajoneuvovero koostuu kahdesta osasta. Perusvero perustuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin. Käyttövoimavero kohdistuu ajoneuvoihin, jotka eivät käytä polttoaineenaan moottoribensiiniä. Ajoneuvovero voi muodostua pelkästään perusverosta, pelkästään käyttövoimaverosta tai näiden kahden yhdistelmästä. Esimerkiksi dieselkäyttöisestä henkilöautosta maksetaan yhdistelmäveroa. Ajoneuvoverojen perinnästä huolehtii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Ajoneuvovero määräytyy omistuksen ja ajan mukaan

Ajoneuvovero on päiväkohtainen vero, joka maksetaan 12 kuukauden pituiselta verokaudelta. Vero maksetaan kunkin ajoneuvon omistus- tai haltijuusajalta. Jos omistus muuttuu, myös verovelvollisuus vaihtuu. Veroa ei makseta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu poistetuksi liikennekäytöstä. Autoa, josta on veroa maksamatta, ei saa käyttää liikenteeseen.

Perusveroa maksetaan henkilö- ja pakettiautoista. Veron suuruus määräytyy auton ominaishiilidioksidipäästön perusteella. Päästötieto perustuu valmistajan ilmoittamiin yhdistetyn kulutuksen CO2-päästöihin. Yhdistetyllä kulutuksella tarkoitetaan ajoneuvomallin EU:n lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaan mitattua keskimääräistä kulutusta kaupunki- ja maantieajossa. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan. Perusveron määrä vuositasolla on auton ominaisuuksista riippuen välillä 69,71–617,94 euroa.

Käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena moottoribensiiniä lievemmin verotettua polttoainetta tai käyttövoimaa. Henkilöautojen käyttövoimavero on porrastettu käyttövoimittain seuraavasti:

Käyttövoima snt/pv/100 kg
Diesel 5,5
Sähkö 1,5
Sähkö ja moottoribensiini 0,5
Sähkö ja dieselöljy 4,9
Metaanipolttoaine 3,1

Henkilöautojen käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettua polttoainetta käyttävien autoilijoiden kustannuksia keskimääräisellä vuotuisella ajosuoritteella. Esimerkiksi keskimääräisen, 2 200 kg painavan dieselhenkilöauton käyttövoimaveron määrä on 440 euroa vuodessa. Paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimaverolla on pikemminkin valtiontaloudellinen peruste. Kuorma-autojen käyttövoimaverolla pannaan täytäntöön EU:ssa edellytetty aikaperusteinen vähimmäisvero.

Ajoneuvoveron tuotto vuonna 2016 oli noin 1 083 miljoonaa euroa.

Ajoneuvoverolaki (1281/2003)

Trafin Internet-sivut

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Liikenteen turvallisuusvirastoon.