Palvelut kansalaisille ja yrityksille

Julkishallinnon digitaalisia palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden eli kansalaisten ja yritysten kanssa. Tavoitetilassa asiakkaat osallistuvat myös palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Suomi.fi ja Yritys-Suomi.fi

Suomi.fi on julkisen hallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaaliin on koottu kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tai yritysten tuottamia.

Yritys-Suomi.fi kokoaa yhteen yrittäjän tarvitseman tiedon ja palvelut – innostaen yrityksiä ja koko Suomea menestykseen. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Yritys-Suomi.fi-palvelusta.

Lisätietoa

Lisätietoja: