Johto ja organisaatio

Valtiovarainministeriötä johtaa kolme ministeriä sekä ylimpänä virkamiehenä valtiosihteeri kansliapäällikkönä. 

Ministeriön osastot ja toimintayksiköt:

 • kansantalousosasto
 • budjettiosasto
 • vero-osasto
 • rahoitusmarkkinaosasto
 • kunta- ja alueosasto
 • hyvinvointialueiden ohjausosasto
 • valtionhallinnon kehittämisosasto, jonka yhteydessä toimii myös Valtion työmarkkinalaitos
 • julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto)
 • kehittämis- ja hallintotoiminto
 • valtiovarain controller -toiminto
 • EU-sihteeristö
 • kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Valtiovarainministeriön organisaatio