Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja -suunnitelmat sekä talouden suunnittelukehikko

Talousarviot ja taloussuunnitelmat

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot löytyvät Valtiokonttorin ylläpitämästä tutkihallintoa.fi-palvelusta. Tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin. Talousarvio- ja suunnitelmatiedot toimitetaan Valtiokonttorille vuosittain. Kunakin vuonna toimitettavaan raportointikokonaisuuteen kuuluu neljän vuoden tiedot; edellinen vuosi, seuraava eli talousarviovuosi ja sitä seuraavan kahden suunnitelmavuoden tiedot.

Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelmatiedot

Talouden suunnittelukehikko

Kuntien ja kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko on kunnan talouden suunnittelun apuväline, jonka avulla voi suunnitella kunnan talouden kehitystä pitkällä aikavälillä. Tarkastelun kohteena ovat kunnan ja kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelmasta rahavarat, antolainasaamisten muutokset ja investoinnit sekä taseesta lainakanta ja kertynyt yli- tai alijäämä.

Yhteystiedot

Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530388   Sähköpostiosoite: