Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja -suunnitelmat sekä talouden suunnittelukehikko

Talousarviot ja taloussuunnitelmat

Joulukuussa 2018 Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättiin talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot vuosille 2019-2020. Kyselyssä kerättiin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman keskeisten tietojen lisäksi tiedot lainakannan muutoksista.

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020

Talouden suunnittelukehikko

Kuntien ja kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko on kunnan talouden suunnittelun apuväline, jonka avulla voi suunnitella kunnan talouden kehitystä pitkällä aikavälillä. Tarkastelun kohteena ovat kunnan ja kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelmasta rahavarat, antolainasaamisten muutokset ja investoinnit sekä taseesta lainakanta ja kertynyt yli- tai alijäämä.

Kuntien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2018 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

Kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2018 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

 

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389