FI SV

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja -suunnitelmat sekä talouden suunnittelukehikko

Talousarviot ja taloussuunnitelmat

Joulukuussa 2017 Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättiin talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot vuosille 2018-2019. Kyselyssä kerättiin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman keskeisten tietojen lisäksi tiedot lainakannan ja tuloveroprosentin muutoksista.

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019

Talouden suunnittelukehikko

Kuntien ja kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko on kunnan talouden suunnittelun apuväline, jonka avulla voi suunnitella kunnan talouden kehitystä pitkällä aikavälillä. Tarkastelun kohteena ovat kunnan ja kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelmasta rahavarat, antolainasaamisten muutokset ja investoinnit sekä taseesta lainakanta ja kertynyt yli- tai alijäämä.

Kuntien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2017 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

Kuntakonsernien talouden suunnittelukehikko, pohjatietona 2017 tilinpäätökset (valitse kunta valikosta)

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389