Polttoainemaksu

Polttoainemaksulaki (1280/2003) koskee ajoneuvoja, joissa käytetään polttoaineita, joita on verotettu lievemmin kuin moottoribensiiniä tai dieselöljyä.

Polttoainemaksu tähtää oikein verotetun polttoaineen käyttöön

Polttoainemaksu on maksettava silloin, kun dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käytetään dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta tai jos bensiinikäyttöistä ajoneuvoa käytetään moottoribensiiniä lievemmin verotetulla polttoaineella. Maksu voidaan määrätä, jos polttoainetta tavataan ajoneuvon polttoainesäiliössä esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydessä. Valvonnan helpottamiseksi lämmitysöljynä verotettu kevyt polttoöljy värjätään punaiseksi erotuksena korkeammin verotetusta, liikennepolttoaineeksi tarkoitetusta dieselöljystä. Maksun tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvoissa käytetään oikein verotettua polttoainetta.

Polttoainemaksun maksaa ajoneuvon omistaja tai haltija. Polttoainemaksua maksetaan lähtökohtaisesti 20 päivältä ja sen suuruus riippuu ajoneuvoluokasta. Polttoainemaksu on hallinnollinen sanktio väärän polttoaineen käytöstä. Polttoainemaksua korotetaan enintään 30 prosentilla, jos lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä ei ole tehty ennakkoilmoitusta. Veroa voidaan korottaa enemmänkin, jos väärän polttoaineen käyttö toistuu.

Tietyt ajoneuvot on vapautettu polttoainemaksusta, eli niissä voidaan käyttää lievemmin verotettua polttoainetta ilman seuraamuksia. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi:

  • nestekaasua tai maakaasua käyttävät kuorma-autot ja linja-autot
  • metaanista koostuvaa polttoainetta käyttävät henkilö- ja pakettiautot
  • pääasiassa puu- tai turveperusteista polttoainetta käyttävät ajoneuvot.

Lisäksi vapautus koskee muussa kuin tieliikennekäytössä olevia ajoneuvoryhmiä:

  • traktoreiden käyttöä maa- ja metsätaloudessa
  • moottorityökoneita
  • auton alustalle rakennettuja työkoneita
  • työkoneeksi varusteltuja traktoreita, kun työ tehdään työalueella
  • moottorirekiä.

Varsinainen tavarankuljetus työkoneilla edellyttää verollista polttoainetta, samoin traktorin käyttö maa- ja metsätalouden ulkopuolella. Tietyissä tilanteissa traktoreissa saa käyttää lievemmin verotettua polttoainetta pientä päivämaksua vastaan.

Dieselkäyttöisissä veneissä on käytettävä dieselöljynä verotettua polttoainetta. Lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä seuraamuksena on vastaavantyyppinen polttoainemaksu kuin ajoneuvoissa.

 

Lisätietoa polttoainemaksusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.