Polttoainemaksu

Polttoainemaksulaki (1280/2003) koskee ajoneuvoja, joissa käytetään polttoaineita, joita on verotettu lievemmin kuin moottoribensiiniä tai dieselöljyä.

Polttoainemaksu tähtää oikein verotetun polttoaineen käyttöön

Polttoainemaksu on maksettava silloin, kun dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käytetään dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta tai jos bensiinikäyttöistä ajoneuvoa käytetään moottoribensiiniä lievemmin verotetulla polttoaineella. Polttoainemaksu kannetaan maksuvelvollisuuden aiheuttavan polttoaineen käytön estämiseksi. Maksuvelvollisuuden aiheuttavan polttoaineen käyttö ajoneuvoissa on kielletty.

Maksu voidaan määrätä, jos polttoainetta tavataan ajoneuvon polttoainesäiliössä esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydessä. Valvonnan helpottamiseksi kevyenä polttoöljynä verotettu lämmitys- tai moottoripolttoöljy värjätään punaiseksi erotuksena korkeammin verotetusta, liikennepolttoaineeksi tarkoitetusta dieselöljystä. 

Polttoainemaksun maksaa ajoneuvon omistaja tai haltija. 

Tietyt ajoneuvot on vapautettu polttoainemaksusta, eli niissä voidaan käyttää lievemmin verotettua polttoainetta ilman seuraamuksia. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi:

  • nestekaasua tai maakaasua käyttävät kuorma-autot ja linja-autot
  • metaanista koostuvaa polttoainetta käyttävät henkilö- ja pakettiautot
  • pääasiassa puu- tai turveperusteista polttoainetta käyttävät ajoneuvot.

Lisäksi vapautus koskee muussa kuin tieliikennekäytössä olevia ajoneuvoryhmiä:

  • traktoreiden käyttöä maa- ja metsätaloudessa
  • moottorityökoneita
  • auton alustalle rakennettuja työkoneita
  • työkoneeksi varusteltuja traktoreita, kun työ tehdään työalueella
  • moottorirekiä.

Varsinainen tavarankuljetus työkoneilla edellyttää verollista polttoainetta, samoin traktorin käyttö maa- ja metsätalouden ulkopuolella. Tietyissä tilanteissa traktoreissa saa kuitenkin käyttää lievemmin verotettua polttoainetta etukäteen maksettavaa päivämaksua vastaan.

Dieselkäyttöisissä veneissä on käytettävä dieselöljynä verotettua polttoainetta. Lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä seuraamuksena on vastaavantyyppinen polttoainemaksu kuin ajoneuvoissa.

 

Lisätietoa polttoainemaksusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.