Työtä Suomen parhaaksi - valtion henkilöstöstrategia 2030

Valtion henkilöstöstrategia tarjoaa yhteisen vision ja tavoitteet, ohjaten kehittämistyötä tällä vuosikymmenellä. Strategiset tavoitteemme liittyvät valtion yhteisiin arvoihin, toimintakulttuuriin, johtamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan. Strategia toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen hyväksyi valtion henkilöstöstrategian. Myös yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä puolsi strategiaa 30.1.2024. 

Teemme henkilöstöstrategian todeksi yhdessä

Henkilöstöstrategia luotiin yhdessä ja se tehdään myös todeksi yhdessä. Jokainen valtion työntekijä toteuttaa strategian tavoitteita ja toimenpiteitä omassa roolissaan ja työssään asiantuntijana, esihenkilönä ja johtajana.

Strategiakausi jakautuu kolmeen toimenpidekauteen, jonka aikana tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä tehdään niin valtio- kuin toimintayksikkötasolla. Tavoitteiden ja yksittäisten toimenpiteiden toteutumista seurataan mm. tulosohjauksessa, osana virastojen johtamista ja valtion henkilöstöjohdon foorumissa (HJF).

Tutustu ja tule mukaan toteutukseen

Strategiakokonaisuuteen liittyvä materiaali on jaettu kahtia. Henkilöstöstrategiasta on laadittu lyhyt pdf-muotoinen dokumentti, jossa tavoitteita avataan tarkemmin. Toimeenpanoon liittyen on laadittu toinen dokumentti (liite), jonka avulla keskitytään aina kulloinkin menossa olevan toimeenpanokauden konkreettiseen tekemiseen. Siinä on mukana myös virastojen omaan strategian edistämistyöhän liittyviä sivuja. 

 

Lisätietoja:

Työtä Suomen parhaaksi - valtion henkilöstöstrategia 2030
Liite: Valtion henkilöstöstrategian toimeenpano
Valtiovarainministeriön päätös valtion henkilöstöstrategian vahvistamisesta, 31.1.2024

Yhteystiedot

Juha Madetoja, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530572   Sähköpostiosoite:


Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530304   Sähköpostiosoite: