Korkotulojen lähdeverotus

Korkotulon lähdevero koskee kotimaasta saatuja korkoja, jotka on maksettu

  • talletukselle yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille pankkiin, vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan tai huoltokonttoriin
  • yleisön merkittäväksi tarjotulle joukkovelkakirjalainalle.

Korkotulon lähdeverotus koskee vain luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saamia korkotuloja. Korkotulon lähdevero on 30 prosenttia koron määrästä. Veron perii koron maksaja kuten pankki, huoltokonttori tai joukkovelkakirjan liikkeellelaskija.

Korkotulon lähdeveron saaja on valtio. Korkotulon lähdeveron alaisesta talletuksesta tai joukkovelkakirjasta saatu korko on tuloverotuksessa verovapaa.

Laki korkotulon lähdeverosta (1341/1990)