EN FI SV

Virkamatkat

Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle. Samoja sääntöjä sovelletaan myös työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta on tehty virka- ja työehtosopimus (ns. matkustussääntö), jota päivitetään kalenterivuosittain.

Virkamatkojen johdosta korvattavat matkakustannukset on määritelty matkustussäännössä ja niitä ovat ne ylimääräiset menot, joita virkamatkan johdosta on aiheutunut. Matkakustannuksina korvataan mm. matkustamiskustannuksia, päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumis- tai hotellikorvausta. Tarkemmat kustannuslajit ja niiden maksamisen edellytykset löytyvät matkustussäännöstä Valtion matkustussääntö 2020.

Ulkomaanedustuksen virkamiehen ja työntekijän sekä muiden hallinnonalojen virkamiesten ja työntekijöiden, joilla on asemapaikka ulkomailla, oman auton käytön korvauksista määrää ulkoasiainministeriö.

Matkustussäännössä määritellyt korvaukset ovat pääosin verotonta tuloa, mutta poikkeuksiakin on (esim. useamman työskentelypaikan tapaukset, passimaksu). Verohallinto antaa ohjeistusta matkakustannusten verollisuudesta ja verottomuudesta. Verohallinnon ohje Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa 18.12.2019.

Virkamatkustamiseen liittyvissä hankinnoissa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset valtiolle keskitetysti kilpailutetut palvelusopimukset (esim. puitejärjestelyt) ja niiden käyttöä koskeva velvoittavuus.

Puitejärjestelyt, Hansel Oy

Lisätietoa

Valtion matkustussääntö 2020, julkaisu 2020:1
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa


Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2020 lukien, tiedotekirje 16.12.2019


Matkustuksen ja matkahallinnon tilaa selvittäneen työryhmän loppuraportti


Korvaus oman auton käytöstä virantoimituksessa ulkomailla 1.1.2019 alkaen, UM:n päätös 31.12.2018


Valtion kotimaan ja ulkomaan sopimushotellit, kotimaan kokoushotellit, reittilentosopimus, laiva- ja junasopimukset sekä matkatoimistosopimukset löytyvät sivuilta Hansel Oy.


Yhteystiedot

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530420