Virkamatkat

Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle. Samoja sääntöjä sovelletaan myös työsopimussuhteiseen henkilöstöön. 

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta on tehty virka- ja työehtosopimus (ns. matkustussääntö), jota päivitetään kalenterivuosittain. 

Virkamatkojen johdosta korvattavat matkakustannukset on määritelty matkustussäännössä ja niitä ovat ne ylimääräiset menot, joita virkamatkan johdosta on aiheutunut. Matkakustannuksina korvataan mm. matkustamiskustannuksia, päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumis- tai hotellikorvausta. Tarkemmat kustannuslajit ja niiden maksamisen edellytykset löytyvät Valtion matkustussäännöstä.

Ulkomaanedustuksen virkamiehen ja työntekijän sekä muiden hallinnonalojen virkamiesten ja työntekijöiden, joilla on asemapaikka ulkomailla, oman auton käytön korvauksista määrää ulkoministeriö. 

Matkustussäännössä määritellyt korvaukset ovat pääosin verotonta tuloa, mutta poikkeuksiakin on (esim. useamman työskentelypaikan tapaukset, passimaksu, matkapäiväkorvaus). Verohallinto antaa ohjeistusta matkakustannusten verollisuudesta ja verottomuudesta.

Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa 9.5.2023.

Virkamatkustamiseen liittyvissä hankinnoissa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset valtiolle keskitetysti kilpailutetut palvelusopimukset (esim. puitejärjestelyt) ja niiden käyttöä koskeva velvoittavuus.

Puitejärjestelyt, Hansel Oy

Lisätietoa

Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta, 24.2.2023

Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2023 lukien, tiedotekirje 14.12.2022

Virka- ja työehtosopimus kustannusten korvauksista 8.11.2022

Liite sopimukseen 8.11.2022

Virkamatkustaminen ja kanta-asiakasohjelmien hyödyntäminen, 1.6.2021

Valtion matkustusstrategia: Harkittua matkustusta kestävästi ja turvallisesti, 25.5.2021

Valtion matkustussääntö 2023, julkaisu 2023:35

Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa

Matkustuksen ja matkahallinnon tilaa selvittäneen työryhmän loppuraportti

Korvaus oman auton käytöstä virantoimituksessa ulkomailla 1.1.2023 alkaen, UM:n päätös 21.12.2022

Valtion kotimaan ja ulkomaan sopimushotellit, kotimaan kokoushotellit, reittilentosopimus, laiva- ja junasopimukset sekä matkatoimistosopimukset löytyvät sivuilta Hansel Oy.

Yhteystiedot

Jouko Hämäläinen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530486