Tulevaisuustyö ja hallintopolitiikan arvioinnit

Hallintopolitiikan tulevaisuustyö ja ennakointi on osa hallintopolitiikan työkalupakkia. Hallintopolitikan tulevaisuustyötä tehdään osin koko valtioneuvoston laajuisena työnä.

Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan hallituskauden loppuvaiheessa palvelemaan eduskuntavaaleja ja seuraavan hallituksen muodostamista. Hallintopolitiikan teemat ovat osa valtiovarainministeriön tulevaisuuskatsausta.

Hallinto hyvinvoinnin ja talouden tasapainottajana - Hallintopolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020

OECD arvioi eri maiden hallintopolitiikan ja hallintojen toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta

Hallinnon uudistamisessa on tärkeää, että arvioidaan, miten kehitystyössä on onnistuttu. Suomessa lähes kaikkiin suuriin kehittämishankkeisiin liittyy tällainen arviointi. Näiden hankekohtaisten arviointien lisäksi on tärkeää, että myös hallinnon ja sen uudistamisen kokonaisuutta arvioidaan tasaisin väliajoin. Viimeksi kokonaisuutta on arvioitu OECD:n (Organisation of Economic Co-operation and Development) toimesta vuonna 2015. OECD arvioi eri maiden hallintopolitiikan ja hallintojen toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

OECD:n luottamusarviointi valmistui keväällä 2021

OECD:n Suomelle tekemä arviointi antaa ajankohtaista tietoa kansalaisten luottamuksesta hallintoon ja julkisiin instituutioihin Suomessa ja tarjoaa suosituksia siihen, miten hallinto voi kehittää toimintaansa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi.  Arvioinnin loppuraportti julkistettiin 4.5.2021.

OECD:n luottamusarvioinnin englanninkielinen loppuraportti ”Drivers of Trust in Public Institutions in Finland”

VM:n tiedote luottamusarvioinnin loppuraportista

FINEST - Suomen ja Viron yhteinen hallinnon maa-arviointi 2015

OECD teki Suomen ja Viron yhteisen maa-arvioinnin vuonna 2015. Arvio oli jatkoa aiemmalle Suomen hallintopolitiikan maa-arvioinnille, joka tehtiin 2010.

OECD Public Governance Revrsviews: Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Bordes

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland

Launch of the Public Governance Review of Estonia and Finland

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (englanniksi)

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (suomeksi)

Yhteystiedot

Katju Holkeri, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530087