Tulevaisuustyö ja hallintopolitiikan arvioinnit

Hallintopolitiikan tulevaisuustyö ja ennakointi on osa hallintopolitiikan työkalupakkia. Hallintopolitikan tulevaisuustyötä tehdään osin koko valtioneuvoston laajuisena työnä.

Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan hallituskauden loppuvaiheessa palvelemaan eduskuntavaaleja ja seuraavan hallituksen muodostamista. Hallintopolitiikan teemat ovat osa valtiovarainministeriön tulevaisuuskatsausta.

Hallinto hyvinvoinnin ja talouden tasapainottajana - Hallintopolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020 (hallintopolitiikan tulevaisuuskatsaus 2010)

OECD arvioi eri maiden hallintopolitiikan ja hallintojen toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta

Hallinnon uudistamisessa on tärkeää, että arvioidaan, miten kehitystyössä on onnistuttu. Suomessa lähes kaikkiin suuriin kehittämishankkeisiin liittyy tällainen arviointi. Näiden hankekohtaisten arviointien lisäksi on tärkeää, että myös hallinnon ja sen uudistamisen kokonaisuutta arvioidaan tasaisin väliajoin. Viimeksi kokonaisuutta on arvioitu OECD:n (Organisation of Economic Co-operation and Development) toimesta vuonna 2015.OECD arvioi eri maiden hallintopolitiikan ja hallintojen toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

OECD:n luottamusarviointi valmistui keväällä 2021

OECD:n Suomelle tekemä arviointi antaa ajankohtaista tietoa kansalaisten luottamuksesta hallintoon ja julkisiin instituutioihin Suomessa ja tarjoaa suosituksia siihen, miten hallinto voi kehittää toimintaansa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi.  Arvioinnin loppuraportti julkistettiin 4.5.2021.

OECD:n luottamusarvioinnin englanninkielinen loppuraportti ”Drivers of Trust in Public Institutions in Finland”

VM:n tiedote luottamusarvioinnin loppuraportista

FINEST - Suomen ja Viron yhteinen hallinnon maa-arviointi 2015

OECD teki Suomen ja Viron yhteisen maa-arvioinnin vuonna 2015. Arvio oli jatkoa aiemmalle Suomen hallintopolitiikan maa-arvioinnille, joka tehtiin 2010.

OECD Public Governance Revrsviews: Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Bordes

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland

OECD:n Suomen ja Viron arviointia koskevat sivut ovat luettavaissa osoitteessa: oe.cd/FinEst

OECD:n (Organisation of Economic Co-operation and Development) Suomen hallinnosta tekemä aiempi kokonaisvaltainen arviointi valmistui 2010.

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (englanniksi)

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (suomeksi)

Tulevaisuuden hallinnot hanke (Governments for the Future)

Vuosina 2011-2013 Suomi toteutti erillisen hallinnon tulevaisuutta selvittäneen yhteisarvioinnin Iso-Britannian, Itävallan, Ruotsin ja Skotlannin kanssa.

Governments for the Future - Main Report

Decision or Changes – Finland in the Mirror

Yhteystiedot

Katju Holkeri, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530087