Perintö- ja lahjaverotus

Perinnöistä ja lahjoista maksetaan veroa valtiolle.

Perintövero

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron tai sitä suuremmasta perinnöstä. Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella perintöveroasteikon ja veroluokkien mukaan. Kuolinpesän varojen käypä arvo määritellään kuolinhetkellä. Omaisuuden arvosta voidaan vähentää hautaamisen ja perunkirjoituksen kohtuulliset kustannukset sekä kuolinpesän velat.

Perintöverotus toimitetaan perukirjan tai perinnöstä erikseen annettavan veroilmoituksen perusteella. Perintöverosta ovat vapaita muun muassa valtio, kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat, opetuslaitokset sekä aatteelliset ja yleishyödylliset yhdistykset.

Lahjavero

Lahjaveroa maksetaan 5 000 euron ja sitä suuremman arvoisista lahjoista. Lahjavero koskee myös samalta lahjoittajalta kolmen vuoden kuluessa saatuja lahjoja, joiden yhteenlaskettu arvo on 5 000 euroa tai enemmän.

Veroilmoituksen lahjasta tai ennakkoperinnöstä tekee lahjan saaja. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lahjan arvoksi lahjaverotuksessa katsotaan sen käypä arvo lahjoitushetkellä. Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella lahjaveroasteikon ja veroluokkien mukaan.

Verohallinto

Verohallinnon sivuilta löytyy lisää tietoa perintö- ja lahjaverotuksesta, mm. perintövero- ja lahjaveroasteikot sekä niiden veroluokat.