Henkilöverotus

Henkilöverotukseen kuuluvat kaikki luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien maksamat verot. Merkittävimpiä ovat ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot.

Suomessa sovelletaan erillisverotusta eli jokainen maksaa veroja omista tuloistaan. Siviilisääty tai perheen koko ei vaikuta verotukseen. Vuodesta 1993 lähtien Suomessa on sovellettu eriytettyä tuloverojärjestelmää, jossa veronalainen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon.

Verohallinto