Virastot

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastot (AVI) vastaavat 1.1.2010 lukien tehtävistä, jotka aiemmin kuuluivat ympäristölupavirastoille, työsuojelupiireille sekä eräiltä osin lääninhallituksille ja alueellisille ympäristökeskuksille.

Aluehallintovirasto

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Digi- ja väestötietovirasto aloitti toimintansa 1.1.2020, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät.

Digi- ja väestötietovirasto

Rahoitusvakausvirasto

Rahoitusvakausvirasto suojelee tallettajia ja veronmaksajia pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta. Virasto myös ennaltaehkäisee rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Lisäksi virasto vastaa talletussuojasta Suomessa.

Rahoitusvakausvirasto

Tilastokeskus

Tilastokeskus on keskusvirasto, jonka tehtävänä on mm. laatia ja julkaista Suomen yhteiskuntaoloja koskevaa tilastoa, valvoa ja kehittää tilastotyötä ja osallistua EU:n tilastoinnin toteuttamiseen.

Tilastokeskus

Tulli

Tulli mm. kantaa lakien ja asetusten mukaisia tulleja, veroja ja maksuja ulkomaisesta tavarankuljetuksesta ja merenkulusta ja hoitaa ulkomaanliikenteen tullivalvontaa.

Tulli

Valtiokonttori

Valtiokonttori on palveluvirasto, joka mm. hoitaa valtion sisäistä talous- ja finanssihallintoa, vahinkoturvaa sekä sotilasvamma- ja veteraaniasioita ja kehittää valtioyhteisöjen ohjausjärjestelmiä.

Valtiokonttori

Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014. Palvelukeskus tuottaa ja kehittää yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja.

Valtori

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö valtionvarainministeriön hallinnonalalla. VATT arvioi politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin hyödyntämällä laajoja rekisteriaineistoja ja tilastollisia menetelmiä. VATT toimii myös asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, kutsumanimeltään Palkeet, aloitti toimintansa 1.1.2010. Palvelukeskuksessa tuotetaan valtion virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Palkeet

Verohallinto

Verohallinto toimittaa omaan tehtäväpiiriinsä kuuluvaa verotusta. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa.

Verohallinto

Verotus -kurjaa, tylsää ja byrokraattista? (Verohallinnon video)