Virastot

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastot (AVI) vastaavat 1.1.2010 lukien tehtävistä, jotka aiemmin kuuluivat ympäristölupavirastoille, työsuojelupiireille sekä eräiltä osin lääninhallituksille ja alueellisille ympäristökeskuksille.

Aluehallintovirasto

Maistraatit

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa ja ne hoitavat usean eri hallinnonalan tehtäviä. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen..

Maistraatit

Rahoitusvakausvirasto

Rahoitusvakausvirasto suojelee tallettajia ja veronmaksajia pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta. Virasto myös ennaltaehkäisee rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Lisäksi virasto vastaa talletussuojasta Suomessa.

Rahoitusvakausvirasto

Tilastokeskus

Tilastokeskus on keskusvirasto, jonka tehtävänä on mm. laatia ja julkaista Suomen yhteiskuntaoloja koskevaa tilastoa, valvoa ja kehittää tilastotyötä ja osallistua EU:n tilastoinnin toteuttamiseen.

Tilastokeskus

Tulli

Tulli mm. kantaa lakien ja asetusten mukaisia tulleja, veroja ja maksuja ulkomaisesta tavarankuljetuksesta ja merenkulusta ja hoitaa ulkomaanliikenteen tullivalvontaa.

Tulli

Valtiokonttori

Valtiokonttori on palveluvirasto, joka mm. hoitaa valtion sisäistä talous- ja finanssihallintoa, vahinkoturvaa sekä sotilasvamma- ja veteraaniasioita ja kehittää valtioyhteisöjen ohjausjärjestelmiä.

Valtiokonttori
 

Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014. Palvelukeskus tuottaa ja kehittää yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja.

Valtori

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Se tekee talouspoliittista päätöksentekoa ja sen vaihtoehtoja koskevaa keskustelua varten tutkimuksia ja selvityksiä suunniteltujen tai päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, kutsumanimeltään Palkeet, aloitti toimintansa 1.1.2010. Palvelukeskuksessa tuotetaan valtion virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Palkeet

Verohallinto

Verohallinto toimittaa omaan tehtäväpiiriinsä kuuluvaa verotusta. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa.

Verohallinto

Verotus -kurjaa, tylsää ja byrokraattista? (Verohallinnon video)

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus on väestökirjanpidon keskusviranomainen. Se kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä pitää yllä valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. Virasto vastaa myös väestötietojärjestelmän valtakunnallisista tieto- ja verkkopalveluista. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat varmenteen tuottaminen sähköiseen henkilökorttiin ja muutvarmennepalvelut, vaalien äänioikeusrekisteri, julkishallinnon yhteyspalveluhakemisto (Julha) ja holhousrekisteri.

Väestörekisterikeskus on perustettu vuonna 1969 ja se kuuluu vuoden 2008 alusta lukien valtiovarainministeriön hallinnonalalle.

Väestörekisterikeskus