Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi valtioneuvosto asettaa kolmevuotiskaudeksi valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 pykälässä säädetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan. Neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. 

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki ministeriöt sekä tarpeen mukaan edustajia neuvottelukunnan toimialan keskeisistä yhteistyötahoista samoin kuin finanssihallinnon, julkisen talouden ja johtamisen sekä talouden valvonnan ja tarkastustoiminnan asiantuntijoita. Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtiovarain controller -toiminnosta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tilaa ja menettelyitä valtionhallinnossa, menetelmiä ja yleistä kehitystä sekä sisäisen valvonnan toimivuutta ja menettelyitä talouden ja toiminnan ohjauksessa sekä tehdä aloitteita näiden kehittämiseksi.

Neuvottelukunnan alaisuudessa voi olla jaostoja neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelua varten. Neuvottelukunta voi myös antaa sille kuuluvan tehtävän jaoston hoidettavaksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan hankesivu

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530051  


Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530345