Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinointi

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta, joka kehittää ja sovittaa yhteen sisäistä valvontaa. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki ministeriöt. Työhön osallistuu tarpeen mukaan neuvottelukunnan toimialan keskeisten yhteistyötahojen edustajia samoin kuin finanssihallinnon, julkisen talouden ja johtamisen sekä talouden valvonnan ja tarkastustoiminnan asiantuntijoita. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminnosta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata ja arvioida 

  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisen tilaa ja menettelyitä valtionhallinnossa
  • menetelmiä ja yleistä kehitystä
  • sisäisen valvonnan toimivuutta ja menettelyitä talouden ja toiminnan ohjauksessa.

Lisäksi neuvottelukunta tekee aloitteita näiden asioiden kehittämiseksi sekä kokoaa yhteen ja jakaa hyviä käytänteitä.

Neuvottelukunnan alaisuudessa voi olla jaostoja, jotka valmistelevat neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita. Neuvottelukunta voi myös antaa sille kuuluvan tehtävän jaoston hoidettavaksi.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu asetukseen valtion talousarviosta.

Asetus valtion talousarviosta (Finlex)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan hankesivu

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC Puhelin:0295530051   Sähköpostiosoite:


Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC Puhelin:0295530345   Sähköpostiosoite: