Tieliikenteen verotus

Tieliikenteen verotus koostuu valmisteverotukseen kuuluvan liikennepolttoaineiden verotuksen lisäksi ajoneuvoihin kohdistuvasta autoverosta ja ajoneuvoverosta.

Tieliikenteen veroja kannetaan ensisijassa valtiontaloudellisista syistä. Verotuksessa on lisäksi otettu ympäristönäkökohdat huomioon siten, että päästöt vaikuttavat veron määrään.

Ympäristöperusteisuutta toteutettaessa tärkeänä tavoitteena on tekniikkaneutraalisuus: verotuksella ei edistetä vain tiettyä ajoneuvotekniikkaa vaan kaikkien vähäpäästöisten ajoneuvo- ja polttoainetekniikoiden yleistymistä.

Suuruudeltaan autoveron kertymä oli vuonna 2022 488 miljoonaa euroa ja ajoneuvoveron 1 108 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä tieliikenteen verojen painopiste on käytön verotuksessa, sillä noin 60 prosenttia tieliikenteeseen liittyvistä verotuloista on peräisin polttoaineverotuksesta.