Tieliikenteen verotus

Miehiä töissä tietyömaalla. Kuva: Mattias Nilsson / Gorilla.

Tieliikenteen verotus koostuu valmisteverotukseen kuuluvan liikennepolttoaineiden verotuksen lisäksi ajoneuvoihin kohdistuvasta autoverosta ja ajoneuvoverosta.

Tieliikenteen veroja kannetaan ensisijassa valtiontaloudellisista syistä. Verotuksessa on viime vuosina otettu ympäristönäkökohdat huomioon siten, että päästöt vaikuttavat veron määrään.

Ympäristöperusteisuutta toteutettaessa tärkeänä tavoitteena on tekniikkaneutraalisuus: verotuksella ei edistetä vain tiettyä ajoneuvotekniikkaa vaan kaikkien vähäpäästöisten ajoneuvo- ja polttoainetekniikoiden yleistymistä.

Suuruudeltaan autoveron kertymä oli vuonna 2018 1 001 miljoonaa euroa ja ajoneuvoveron 1 193 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä tieliikenteen verojen painopiste on käytön verotuksessa, sillä noin 60 prosenttia tieliikenteeseen liittyvistä verotuloista on peräisin polttoaineverotuksesta.