Virkamiesjohto

Valtiovarainministeriön ylimpänä virkamiehenä toimintaa johtaa ja siitä vastaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Alivaltiosihteerit toimivat valtiosihteeri kansliapäällikönä tukena. Talouspolitiikan koordinaattori kehittää ja sovittaa toimintaa yhteen. Osastopäälliköt vastaavat oman toimintayksikkönsä johtamisesta.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Juha Majanen Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen.

Valtiosihteeri kansliapäällikönä tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi hän johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

Assistentti: Taru Helin, puh. 02955 30026, taru.helin(at)gov.fi

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri

Susanna Huovinen

Hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä toimii Susanna Huovinen.

Alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja alueosaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Alivaltiosihteeri johtaa aluehallintovirastojen, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) sekä Digi- ja väestötietoviraston tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua.

Assistentti: Sirpa Kainulainen, puh. 02955 30323, sirpa.h.kainulainen(at)gov.fi

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri

Leena Mörttinen

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerinä toimii Leena Mörttinen

Alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvia tehtäviä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.

Assistentti: Anu Toikka, puh. 02955 30261, anu.toikka(at)gov.fi

Talouspolitiikan koordinaattori

Lauri Kajanoja

Talouspolitiikan koordinaattorina toimii Lauri Kajanoja.

Talouspolitiikan koordinaattori kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna talouspolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

Assistentti: Taru Helin, puh. 02955 30026, taru.helin(at)gov.fi

Osastopäälliköt

Kansantalousosasto: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander
Budjettiosasto: budjettipäällikkö Mika Niemelä
Vero-osasto: osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare
Rahoitusmarkkinaosasto: osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi
Valtionhallinnon kehittämisosasto: osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio
Kunta- ja alueosasto: osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi
Hyvinvointialueiden ohjausosasto: ma. osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen
Valtion työmarkkinalaitos: neuvottelujohtaja Sari Ojanen
Kehittämis- ja hallintotoiminto: hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto: ICT-johtaja Jarkko Levasma

Tutustu tarkemmin

Valtiovarainministeriön henkilöstön yhteystiedot
Kuvia ministeriön johdosta