Valtion rahoituspolitiikka

Kerrostasanteita. Kuva: Daniel Högberg / Gorilla.

Valtiovarainministeriö valmistelee valtion lainanoton, kassan hallinnan ja näihin liittyvän riskienhallinnan yleiset periaatteet. Se vastaa myös eduskunnan erikseen antamalla suostumuksella myönnettävien valtiontakuiden ja valtion takausten valmistelusta.

Valtiovarainministeriö ohjaa ja valvoo valtion eläkerahaston toimintaa. Lisäksi ministeriö vahvistaa peruskoron.

Sivun yhteyshenkilö: Pauli Kariniemi