Valtion rahoituspolitiikka

Kerrostasanteita. Kuva: Daniel Högberg / Gorilla.

Valtiovarainministeriö valmistelee valtion lainanoton, kassan hallinnan ja näihin liittyvän riskienhallinnan yleiset periaatteet. Se vastaa myös eduskunnan erikseen antamalla suostumuksella myönnettävien valtiontakuiden ja valtion takausten valmistelusta.

Valtiovarainministeriö ohjaa ja valvoo valtion eläkerahaston toimintaa. Lisäksi ministeriö vahvistaa peruskoron.

Yhteystiedot

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja rahoitusyksikkö 0295530322