Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaatepäätös, joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista.

Strategian ensimmäisessä osassa esitetään kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli, jonka pohjalta Suomessa varaudutaan ja toimitaan erilaisissa häiriötilanteissa. Strategian toinen osa ohjaa valtioneuvoston hallinnonalojen varautumista.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa valtiovarainministeriön strategisiksi tehtäväksi on määritelty:

  • Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen sekä henkilövoimavarojen varmistaminen
  • Rahoitusjärjestelmän toiminnan turvaaminen
  • Julkisen hallinnon ICT-infrastruktuurin ja digitaalisten palvelujen turvaaminen
  • Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen (tullitoiminta)

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on esitelty tarkemmin Turvallisuuskomitean verkkosivuilla. Turvallisuuskomitean verkkosivut