Elinkeinoyhtymän osakkaan verotus

Elinkeinoyhtymiä ovat muun muassa avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt.

Elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan tulos lasketaan veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Elinkeinoyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, mutta sille vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan tuloksesta jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi osakkaan nettovarallisuusosuuden perusteella, ja tulosta tehdään viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Pääomatuloksi katsotaan osakkaan osuudesta 20 prosenttia nettovarallisuudesta, joka on kuulunut elinkeinotoimintaan edellisen verovuoden päättyessä.