Digitaalinen Suomi – yhdenvertainen kaikille

#Digiarkeen.

Digi arkeen -neuvottelukunta on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten vuoropuhelukanava. Se on koonnut huolenaiheensa ja ehdotuksensa toimintakertomukseen.

Miten yhdenvertaisuus taataan digitaalisessa Suomessa? Miten kognitiivinen saavutettavuus huomioidaan digipalveluissa? Miten digituen tuottaminen resursoidaan tai saadaan digitalisaatio kotoutumisen tueksi? Entä tutkimus digitalisoinnin vaikutuksista yksilöön ja kulttuuriin?

Tutustu toimintakertomukseen

 

Huomiot ja ehdotukset

Digi arkeen -toimintakertomuksessa esitetyt huomiot koskevat digitalisaation mahdollisuuksia ja uhkia. Yhdenvertaisuutta on mahdollista edistää ja löytää yhdessä ratkaisuja uhkien torjumiseksi. Tärkeimmät neuvottelukunnan tekemät huomiot ovat:

  • Digitalisaatio ei saa syrjäyttää
  • Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja
  • Digipalveluiden saavutettavuudesta hyötyvät kaikki
  • Tunnistautumisen digipalveluihin tulee olla kaikille mahdollista
  • Digitaalisuus vaikuttaa ihmisten arkeen, mutta miten?

Näihin huomioihin neuvottelukunta esittää 12 ratkaisuehdotusta.

1. Digitalisaatio ei saa syrjäyttää

Lue lisää Digitalisaatio ei saa syrjäyttää -huomiosta

Ehdotus 1: Perinteiset asiointitavat on turvattava
Ehdotus 2: Selkokieleen ja selkeään kieleen tulee satsata
Ehdotus 3: Käyttäjät otettava mukaan palvelujen suunnitteluun

2. Digitaidot uusia kansalaistaitoja

Lue lisää Digitaidot uusia kansalaistaitoja -huomiosta

Ehdotus 4: Riittävästi resursoitu ja alueellisesti tasapuolinen digituki ulotettava kaikille
Ehdotus 5: Verkkopalveluiden harjoittelualustat on saatava käyttöön
Ehdotus 6: Kotouttamisessa on huomioitava maahanmuuttajien digitaidot
Ehdotus 7: Kirjastojen ja järjestöjen yhteistyötä digiopastamisessa on vahvistettava

3. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Lue lisää Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki -huomiosta

Ehdotus 8: Digipalveluiden kognitiivinen saavutettavuus on varmistettava
Ehdotus 9: Tarvitaan kansallista yhteistyötä saavutettavuuden turvaamiseksi

4. Tunnistautumisessa on ongelmia

Lue lisää Tunnistautumisessa on ongelmia -huomiosta

Ehdotus 10: Saavutettava vahva tunnistautuminen on taattava kaikille

5. Miten digitaalisuus vaikuttaa arkeen?

Lue lisää Miten digitaalisuus vaikuttaa arkeen -huomiosta

Ehdotus 11: Tarvitaan tutkimusta teknologian hyödyistä ja haitoista eri ihmisryhmille
Ehdotus 12: Tarvitaan tutkimusta digiosallisuuden kehittämiskokeiluiden vaikutuksista