Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla

Viranomaisten välisen rajat ylittävän tiedonvaihdon edistäminen

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudellaan vuonna 2021 Suomi käynnisti kolme puheenjohtajuushanketta, joista valtiovarainministeriön kolmivuotisessa hankkeessa luodaan toimintamalli ja käytänteitä rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi. Kehitettävällä toimintamallilla pyritään sujuvoittamaan ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa. Hanke kohdistuu vuosille 2021-2023.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Pohjoismaiden on oltava maailman parhaiten integroitunut alue ja Suomi pyrkii helpottamaan kansalaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä. Pohjoismaiden pääministerien vuonna 2019 antaman yhteisen vision (Visio 2030) mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta palvelee Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö. 

Puheenjohtajuushankkeessa tiedon vaihdon toimintamalli kehitetään ihmisten rajat ylittävän liikkumisen tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvien palvelu- ja tietokokonaisuuksien avulla. Hankkeessa tarkastellaan tietojen vaihtoa ja tietojen matkaa rajat ylittävää arkea elävän ihmisen näkökulmasta erityisesti kolmen kokonaisuuden avulla, jotka ovat:

  • Opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan ja Baltiaan
  • Terveydenhuollon palvelujen käyttö toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa
  • Pohjoismaisen ja Baltian maiden lainsäädännön säädöstietohaku

Hanke käynnistettiin helmikuussa 2021 nykytilanteen selvityksellä, jossa kartoitettiin ihmisten rajat ylittävän arjen näkökulmasta keskeisimmät toimijat, tietovarannot, palvelut, tietojen vaihtoa koskevat vaatimukset sekä mahdolliset hallinnolliset ja lainsäädännölliset pullonkaulat. Selvityksellä luotiin tilannekuva, mikä mahdollistaa kohdistetut ja vaikuttavat toimenpiteet hankeaikana.

Hankkeen päätuotoksena syntyy toimintamalli ja käytänteitä rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi. Toimintamallilla tarkoitetaan koostavaa dokumentaatiota ja toiminnallisia suosituksia siitä, mitä rajat ylittävän tiedonvaihdon tehostaminen edellyttää muun muassa teknisen toteutuksen, tiedonhallinnallisten ratkaisujen ja lainsäädännön osalta. Lisäksi toteutetaan konseptitodistus (Proof of Concept eli PoC) valittuun elämäntapahtumaan. PoC hyödyntää luodun tilannekuvan kautta syntynyttä ymmärrystä parhaista käytänteistä. Sillä pyritään testaamaan luotua toimintamallia ja siten luomaan toimivia ja pysyviä ratkaisuja viranomaisten väliseen rajat ylittävään tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön.

Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla-hanke on sektori- ja hallintorajat ylittävä. Se toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä oikeusministeriön hallinnonalojen kanssa. Hanke toteutetaan Pohjoismaiden digitalisaatioministerineuvoston eli MR-Digitalin Cross-Border Digital Services -ohjelman (CBDS-ohjelma) sateenvarjon alla. 

Terveydenhuollon palvelujen käyttämisen (sähköinen lääkemääräys) ja palveluja tukevan tiedonvaihdon (potilasyhteenveto) osalta yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveysasioiden ministerineuvoston ja Ruotsin koordinoiman VOPD (vård och omsorg på distans) jatkohankkeen kanssa. 

Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla -hankkeeseen osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua. Hanke on asetettu valtiovarainministeriöön. Projektipäällikkö on nimetty Digi- ja väestötietovirastoon.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö

Pohjoissaamen käännökset sivuista (pdf)

Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla -hankkeen asettamispäätös

Tilannekuvaselvitys Pohjoismaiden ja Baltian rajat ylittävästä tiedonvaihdosta

Erityisasiantuntija Katja Väänäsen kolumni: Viranomaisten rajat ylittävällä tiedonvaihdolla voidaan sujuvoittaa ihmisten arkea merkittävästi

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Anne Kari, p. 050 3039838, anne.kari(at)dvv.fi
Erityisasiantuntija Katja Väänänen, p. 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi