FI SV EN

Ministeriö työpaikkana

Ministeriössä työskentelee noin 360 henkilöä. Keski-ikä on 47 vuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on 3/4 henkilöstöstä.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. Varmistamme jokaisen uuden työntekijämme pääsyn sisälle työyhteisöön, tehtäviinsä ja organisaatioon yhtenäisten perehdyttämiskäytäntöjen avulla.

Panostamme jatkuvasti henkilöstön osaamisen kehittymiseen lähtökohtana ministeriön ja henkilöstön kehittymistarpeet. Tarjoamme mahdollisuuksia kehittää perusosaamisten lisäksi myös ammatillista osaamista työssä oppimisen ja koulutuksen keinoin. Kannustamme henkilöstöämme myös liikkuvuuteen kotimaassa ja ulkomailla.

Tuemme henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimintaa erilaisten kehittämishankkeiden ja työhyvinvointia tukevien käytäntöjen avulla. Tuemme myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Palkkausjärjestelmämme perustuu tehtävän vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Palkkausjärjestelmän tavoitteena on tukea ministeriön ja sen toimintayksiköiden tuloksellista toimintaa, parantaa ministeriön kilpailukykyä työnantajana, kannustaa henkilöstöä entistä parempiin työsuorituksiin sekä kehittää ja parantaa esimiestyötä ja johtamista.

Avoimet työpaikat valtiovarainministeriössä

Valtionhallinnon työpaikat: valtiolle.fi

Valtiovarainministeriön sopimusalan virkaehtosopimusasiakirjat