Ministeriö työpaikkana

Valtiovarainministeriö (VM) on yksi valtioneuvoston 12 ministeriöstä. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta. Strategiamme ydinajatus on: VM turvaa tulevaa.

Kahden ministerin valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle.

Strategiset tavoitteemme ovat:

 • Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle
 • Turvaamme julkisen talouden kestävyyden
 • Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille
 • Vaikutamme kansainvälisesti ja rakennamme menestyvää Eurooppaa.

Teemme vuosittain valtion talousarvion, valmistelemme hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja toimimme veropolitiikan asiantuntijana. Vastaamme myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta sekä kuntahallinnon lainsäädännön ja kuntatalouden kehittämisestä. Valmistelemme periaatteet julkisen hallinnon kehittämiseksi, kehitämme valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja näytämme suuntaa julkisen hallinnon digitalisaatiolle. Laajaan tehtäväkenttäämme kuuluu lisäksi valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka.

Teemme paljon kansainvälistä yhteistyötä. Osallistumme Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan.

Toimimme yhdessä ja yhtenäisesti

Ministeriössä työskentelee noin 420 henkilöä. Toimimme yhdessä ja yhtenäisesti. Painopisteitämme ovat johtaminen, vuorovaikutus ja osaaminen. Tavoitteenamme on koota ministeriöön paras asiantuntemus ihmisistä, joita yhdistää halu kehittyä, kyky luoda uutta sekä tahto menestyä tulevaisuuden haasteissa. Meidät tunnetaan osaamisesta. Suuri osa henkilöstöstämme toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Kun tulet meille töihin, haluamme varmistaa, että onnistut työssäsi. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme.

 • Johdamme vastuullisesti ja selkeästi: luotamme, jaamme vastuuta ja kannamme sitä.
 • Käytämme riittävästi aikaa johtamiseen. Valmennamme, luomme työnteon edellytyksiä ja edellytämme aikaansaannoksia. Sparraamme, jaamme kokemuksia ja parannamme toimintaamme.
 • Vuorovaikutuksemme vahvistaa luottamusta ja VM:n vaikuttavuutta: valmistelemme asioita yhdessä ja avoimesti.
 • Strategiaan perustuva viestintämme on kahdensuuntaista, ja tavoittelemme aitoa vuorovaikutteisuutta myös sähköisissä kanavissamme.
 • Jokainen virkamies vastaa omalta osaltaan osaamisalueensa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Meillä on valmius viestiä nopeasti.
 • Osaamisemme on monipuolista, korkeatasoista ja ajantasaista: tarvitsemme sekä laaja-alaista että syvällistä osaamista.
 • Vastaamme oman osaamisemme ja ammattitaitomme kehittämisestä. Vaadimme substanssiosaamisen lisäksi työn hallintataitoja kuten itsensä johtamista, verkostojohtamista, viestintä- ja vaikuttamistaitoja sekä hanketyön osaamista.

Töihin valtiovarainministeriöön?