Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat 

Vuosi 2023

Ajankohtaista hyvinvointialueiden rahoituksesta

Joulukuussa maksettiin puolet ennakollisesti puolet tammikuun 2023 maksuerästä

Hyvinvointialueille maksettiin ennakollisesti puolet tammikuun 2023 maksuerästä joulukuussa 2022. Maksun tarkoitus oli turvata hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen ja varmistaa maksuvalmius heti alkuvuodesta 2023. Maksatusajankohta oli kertaluontoinen poikkeus.

Joulukuussa maksettu määrä vastasi vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaista määrärahaa. Kun lisätalousarviota valmisteltiin keväällä 2022,  hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksesta ei ollut vielä tarkentunutta tietoa. Eduskunta vahvisti vuoden 2023 talousarvion joulukuussa 2022. 

Ensimmäiset maksuerät eivät ole täysin saman suuruiset

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) mukaan tammikuun maksuerä on 2/12 koko vuoden rahoituksesta. Koska koko vuoden rahoitus oli tiedossa vasta valtion talousarvion hyväksymisen myötä, joulukuussa ja tammikuussa maksetut summat eivät vastaa euromääräisesti täsmällisesti toisiaan. Rahoituslain perusteella joulukuun maksu on puolet tammikuun maksuerästä. 

Vammaispalvelulain rahoitus on poistettu laskelmista

Valtiovarainministeriön marraskuussa julkaistujen hyvinvointialueiden rahoitusta koskevissa arviolaskelmissa oli vielä mukana vammaispalvelulakiuudistuksen mukainen määräraha 22,3 miljoonaa euroa. Koska vammaispalvelulakia ei säädetty talousarviokäsittelyn yhteydessä, hyvinvointialueiden kokonaisrahoitus laski lopullisessa valtiovarainministeriön rahoituspäätöksessä vastaavasti. Tämän vuoksi hyvinvointialueiden maksuerät poikkeavat hieman marraskuun arvioista.

Rahoitusta tarkistetaan jälkikäteen

Hyvinvointialueiden rahoitusta tarkistetaan vielä kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua (kertakorvaus) ja hyvinvointialueiden toteutuneiden vuoden 2023 nettokustannusten perusteella (jälkikäteistarkistus).

Vuoden 2023 rahoituksen maksatusaikataulu pääpiirteissään 

  • Tammikuussa 2023 maksetaan 1/12 koko vuoden 2023 rahoituksesta.
  • Kesäkuussa maksetaan 2/12 koko vuoden rahoituksesta. 
  • Muina kuukausina maksetaan jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä. 

Yhteystiedot

Jussi Lindgren, johtava erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530293  


Jenni Jaakkola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530570