Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat 

Vuoden 2024 rahoituslaskelma

Vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus

 Siirtymäkausi 2023-2029

Vuoden 2023 maksatuspäätösten mukaiset laskelmat

Rahoituksen painelaskelma

HE 43/2023 Hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, päivitetty vaikutusarviolaskelma (pdf-tiedosto), 10.10.2023

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmien tietoiskussa (10.10.2023) esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia (pdf-tiedosto), 10.11.2023

Yhteystiedot

Jenni Jaakkola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät 0295530570  


Roosa Valkama, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät 0295530560