Muut henkilöstöhallinnon asiakirjat

Sivulle on koottu kaikki muut valtion henkilöstöhallinnon asiakirjat.

2024

Tiedotekirje ryhmähenkivakuutuksesta, 18.1.2024

2023

Korkeakouluopiskelijoiden kiinnostus EU-uria kohtaan 2023
Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2024, 9.10.2023
Liite 1, Tahtin määritelmä
Liite 2, Aarresaari, yliopistojen korkeakouluharjoittelu 2024
Liite 3, Vinkkejä harjoittelun toteutukseen 2024

Ohje ylimmän johdon johtamissopimukset ja tulospalkkaus, 23.3.2023

Liite JOA Johtajan onnistumisen arviointi (uusi lomakemalli)

2022

Valtion virkamieslain muutokset 1.8.2022

Liite: Virkamiehelle annettava selvitys työnteon ehdoista

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen näkemys digitalisaatiosta työpaikoilla, 24.3.2022

Vuoropuhelu digitalisaation hyödyntämisestä työpaikoilla ja toimialoilla, 24.3.2022

VM:n uutinen: Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla 24.3.2022

Turvallinen työskentely ja joustava paluu hybridityöhön, 15.3.2022

Valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteluiden tarkastelu, 8.2.2022

Työ- ja hyvinvointilaitoksen lausunto etätyösuosituksen tarpeen epidemiologisesta arvioinnista 1.2.2022

Työterveyslaitoksen lausunto etätyösuosituksen perusteista 2.2.2022

2021

Turvallinen työskentely ja alueelliset toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi, 24.11.2021

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tekemä tarkastelu Etätyöstä lisääntyvään etä- ja läsnätyön yhdistämiseen, 23.9.2021

Valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteiden tarkastelu, 25.8.2021

Valtion työnantajakuvan yhteiset viestit, kevät 2021

Ohje hallitusta paluusta työpaikoille sekä hyvien etätyökäytäntöjen edistämisestä, 30.6.2021

Valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteiden tarkastelu, 16.6.2021

Liite 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio koronavirusepidemian tilasta/6.6.2021

Liite 2 Työterveyslaitoksen kannanotto etätyösuosituksen jatkosta/6.6.2021

Ohje/suositus hakijaviestinnästä rekrytoinnissa, 26.2.2021

Liite 1, Rekryprosessi ja hakijaviestintä

2020

Valtion omistamien ja käytössä olevien toimitilojen sulkeminen Covid-19 epidemian hidastamiseksi, 27.11.2020

Kirje työnantajan toimenpiteistä koronatilanteessa, 31.8.2020

Etätyösuosituksen ja kasvomaskisuosituksen toimeenpano valtionhallinnossa, 14.8.2020

Valtionhallinnon yhteiset periaatteet paluusta työpaikoille COVID-19 epidemian jälkeen, 29.5.2020

Tulostavoitteiden ja resurssien kohdentamisen läpikäynti koronaepidemian johdosta, 15.5.2020

Etätyösuosituksen jatkuminen COVID-19 pandemian aikana, 7.5.2020

Turvallisuusselvityskäytännöt valtionhallinnossa, 17.4.2020

Kirje lomauttamisesta koronaviruspandemian seurauksena, 15.4.2020

Ohje johtamissopimusten toimeenpanoon 2020, 28.2.2020

Liite: Johtamissopimukset: Tarkastelu ja toimeenpano 2020

Valtion henkilöstön muutosturvaan liittyvien virkajärjestelykäytäntöjen uudistaminen, 29.1.2020

2018

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien

2017

Ohje johtamissopimuksen laatimiseksi kirje 28.3.2017

Liite: Johtamissopimuslomake 28.3.2017

Liite: Johtamissopimusten uudistaminen 28.3.2017   

2015

Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain soveltaminen 1.1.2015 alkaen, 30.6.2015

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmän muutos, 25.6.2015

Valtion virkamieslaki muuttuu 1.5.2015 lukien, 27.4.2015

Valtion ylimmän virkamiesjohdon palkkaus muutostilanteissa, päätös 20.1.2015 

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä muutostilanteessa, päätös 20.1.2015

Liite 1: Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä, päätös 10.11.2009

Liite 1:n liitteet: Johtamissopimuslomake sekä johtajan onnistumisen arviointilomake

Liite 2: Johtajan onnistumisen arviointilomake (muutostilanne)

2014

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin, 22.9.2014 

Valtion virkamieslain muutokset 1.9.2014, 13.6.2014

Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta, 28.5.2014  

Liite: Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta, 28.05.2014

Henkilöstövoimavarojen joustavan käytön kehittäminen, 28.5.2014

Palvelussuhdelajin muutokset toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä, 28.5.2014

2013

Valtion virka-ansiomerkkihakemuksiin liittyviä muutoksia, 10.5.2013

Valtion virkamieslain muutokset 1.4.2013, 22.3.2013

2012

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa, 26.1.2012

2011

Valtion henkilöstölle annettava fysikaalinen hoito, 24.11.2011

2010

Hallitus tukee työurien jatkamista, 16.6.2010

2009 ja vanhemmat

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta, 30.4.2008

Palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006

Liite: Ohje palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä

Valtion määräaikaiset palvelussuhteet, 14.10.2003

Virka-auton käyttö luontoisetuna, 29.5.2001

Nimittäminen määräajaksi, 20.3.1998