Muut henkilöstöhallinnon asiakirjat

Sivulle on koottu kaikki muut valtion henkilöstöhallinnon asiakirjat.

2020

Tulostavoitteiden ja resurssien kohdentamisen läpikäynti koronaepidemian johdosta, 15.5.2020

Etätyösuosituksen jatkuminen COVID-19 pandemian aikana, 7.5.2020

Kirje lomauttamisesta koronaviruspandemian seurauksena, 15.4.2020

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2020-2022, tiedotekirje 2.4.2020
Valtion henkilöstön muutosturvaan liittyvien virkajärjestelykäytäntöjen uudistaminen, 29.1.2020

2019

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2020, 22.10.2019

Liite: Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden kirje

2018

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien

Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2019 lukien
Liite: Valtion matkustussääntö, matkahallinto ja matkustuksen ohjaus, määräys/ohje 11.12.2018

Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2019, 6.11.2018, muutokset 28.11.2018

Liite: Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden kirje

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2018-2020, tiedotekirje 12.2.2018
Liite Neuvottelutulos 9.2.2018

2017

Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2018 lukien, 7.12.2017

Ohje johtamissopimuksen laatimiseksi kirje 28.3.2017

2016

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2017-2018, 3.6.2016 tiedotuskirje  

2015

Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain soveltaminen 1.1.2015 alkaen, 30.6.2015
Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmän muutos, 25.6.2015
Valtion virkamieslaki muuttuu 1.5.2015 lukien, 27.4.2015
Valtion ylimmän virkamiesjohdon palkkaus muutostilanteissa, päätös 20.1.2015 

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä muutostilanteessa, päätös 20.1.2015

2014

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin, 22.9.2014 

Valtion virkamieslain muutokset 1.9.2014, 13.6.2014

Valtion virka-ansiomerkit: kustannukset vuonna 2014 ja ohjeita hakemustietoihin, 12.6.2014

Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta, 28.5.2014  

Henkilöstövoimavarojen joustavan käytön kehittäminen, 28.5.2014

Palvelussuhdelajin muutokset toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä, 28.5.2014

2013

Valtion virka-ansiomerkkihakemuksiin liittyviä muutoksia, 10.5.2013

Valtion virkamieslain muutokset 1.4.2013, 22.3.2013

2012

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa, 26.1.2012

2011

Valtion henkilöstölle annettava fysikaalinen hoito, 24.11.2011

2010

Hallitus tukee työurien jatkamista, 16.6.2010

2009 ja vanhemmat

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta, 30.4.2008

Palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006

Valtion määräaikaiset palvelussuhteet, 14.10.2003

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta, 30.8.2001

Virka-auton käyttö luontoisetuna, 29.5.2001

Nimittäminen määräajaksi, 20.3.1998