FI SV

Muut henkilöstöhallinnon asiakirjat

Sivulle on koottu kaikki muut valtion henkilöstöhallinnon asiakirjat.

2020

Ohje hallitusta paluusta työpaikoille sekä hyvien etätyökäytäntöjen edistämisestä, 26.6.2020


Valtionhallinnon yhteiset periaatteet paluusta työpaikoille COVID-19 epidemian jälkeen, 29.5.2020


Tulostavoitteiden ja resurssien kohdentamisen läpikäynti koronaepidemian johdosta, 15.5.2020


Etätyösuosituksen jatkuminen COVID-19 pandemian aikana, 7.5.2020


Kirje lomauttamisesta koronaviruspandemian seurauksena, 15.4.2020


Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2020-2022, tiedotekirje 2.4.2020


Valtion henkilöstön muutosturvaan liittyvien virkajärjestelykäytäntöjen uudistaminen, 29.1.2020


2019

Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2020, 22.10.2019

Liite: Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden kirje


2018

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien


Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2019 lukien
Liite: Valtion matkustussääntö, matkahallinto ja matkustuksen ohjaus, määräys/ohje 11.12.2018


Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu valtiolla vuonna 2019, 6.11.2018, muutokset 28.11.2018

Liite: Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden kirje


Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2018-2020, tiedotekirje 12.2.2018
Liite Neuvottelutulos 9.2.2018


2017

Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2018 lukien, 7.12.2017


Ohje johtamissopimuksen laatimiseksi kirje 28.3.2017


2016

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2017-2018, 3.6.2016 tiedotuskirje  


2015

Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain soveltaminen 1.1.2015 alkaen, 30.6.2015


Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmän muutos, 25.6.2015


Valtion virkamieslaki muuttuu 1.5.2015 lukien, 27.4.2015


Valtion ylimmän virkamiesjohdon palkkaus muutostilanteissa, päätös 20.1.2015 


Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä muutostilanteessa, päätös 20.1.2015


2014

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin, 22.9.2014 


Valtion virkamieslain muutokset 1.9.2014, 13.6.2014


Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta, 28.5.2014  


Henkilöstövoimavarojen joustavan käytön kehittäminen, 28.5.2014


Palvelussuhdelajin muutokset toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä, 28.5.2014


2013

Valtion virka-ansiomerkkihakemuksiin liittyviä muutoksia, 10.5.2013


Valtion virkamieslain muutokset 1.4.2013, 22.3.2013


2012

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa


2011

Valtion henkilöstölle annettava fysikaalinen hoito, 24.11.2011


2010

Hallitus tukee työurien jatkamista, 16.6.2010


2009 ja vanhemmat

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta, 30.4.2008


Palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006


Valtion määräaikaiset palvelussuhteet, 14.10.2003


Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta, 30.8.2001


Virka-auton käyttö luontoisetuna, 29.5.2001


Nimittäminen määräajaksi, 20.3.1998