Talouspolitiikan lähtökohdat

Valtiovarainministeriö valmistelee ja toteuttaa hallituksen talouspolitiikkaa. Talouspolitiikan tavoitteena on edistää kestävää, työllisyyttä tukevaa talouskasvua ja vähentää julkisentalouden velkaantumista. Tarkoituksena on rakentaa talouden ja hyvinvoinnin vakaa perusta tuleville sukupolville.