Kunnille maksetut koronatuet 

Valtio on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä koronaepidemian vuoksi vuosina 2020–2021 yli 5 miljardilla eurolla. Vuonna 2020 tuet kunnille ja kuntayhtymille olivat yhteensä noin 2,6 miljardia euroa. Vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien tukemiseen on varattu noin 2,5 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla kuntia ja kuntayhtymiä on tuettu 

  • peruspalvelujen valtionosuuden lisäysten, 
  • sairaanhoitopiireille maksettujen valtionavustusten sekä 
  • yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisten korotusten muodossa. 

Alla olevaan tiedostoon on koottu arviotiedot valtiovarainministeriön hallinnonalan tukien kohdistumisesta kuntiin ja kuntayhtymiin vuosina 2020–2021.

Myös muut ministeriöt, erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ovat tukeneet kuntia ja kuntayhtymiä hallinnonaloilleen maksettuina tukina. 

Yhteystiedot

Finanssineuvos Tanja Rantanen, puh. 02955 30338, tanja.rantanen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jussi Lammassaari, puh. 02955 30060, jussi.lammassaari(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, puh. 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi (sairaanhoitopiireille maksetut valtionavustukset)