Menetelmäkuvaukset

Valtiovarainministeriö julkaisee menetelmäkuvauksia ennusteiden ja laskelmien avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Menetelmäkuvaukset sisältävät tietoa talouden seurannassa ja analysoinnissa käytettävistä laskentakäytännöistä ja -oletuksista sekä lähdeaineistoista. Tälle sivulle kootaan julkisen talouden seurantaan liittyvät menetelmäkuvaukset.

 

Menetelmäkuvaukset

Yhteystiedot

Marja Paavonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö
VM, kansantalousosasto, julkisen talouden yksikkö
puh. 02955 30187
marja.paavonen@vm.fi