Menetelmäkuvaukset

Valtiovarainministeriö julkaisee menetelmäkuvauksia ennusteiden ja laskelmien avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Menetelmäkuvaukset sisältävät tietoa talouden seurannassa ja analysoinnissa käytettävistä laskentakäytännöistä ja -oletuksista sekä lähdeaineistoista. Tälle sivulle kootaan julkisen talouden seurantaan liittyvät menetelmäkuvaukset.

Menetelmäkuvaukset

Yhteystiedot

Marja Paavonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Julkisen talouden yksikkö 0295530187