Virka- ja työehtosopimusasiakirjat

Virka- ja työehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Valtiovarainministeriön voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimusasiakirjat