Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus: Suomi on edelläkävijä hankintojen tiedolla johtamisessa ja vaikuttavuuden kehittämisessä. Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Suomi on edelläkävijä hankintojen tiedolla johtamisessa ja vaikuttavuuden kehittämisessä.

Hankintoja tulee johtaa tietoon perustuen. Tätä varten tarvitaan tietovarantoja sekä kansallisella että yksittäisen organisaation tasolla. Hankintoja koskevaa tietoa hyödynnetään potentiaalin maksimoimiseksi, markkinoiden elinvoimaisuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi sekä Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Hankintojen vaikutuksia arvioidaan julkisen palvelutuotannon laadun, luotettavuuden, kestävyyden ja vaikuttavuuden osalta.

Tavoitteet

  • Suomi on edelläkävijä tietojen hyödyntämisessä hankinnoissa 
  • Arvioimme hankintoja koskevaa vaikuttavuutta eri tasoilla
  • Edistämme vaikuttavuusperusteisia hankintoja

Tavoitteita edistävät toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan – tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Teemaryhmän kokoukset

Teemaryhmien kokousajat

Teemaryhmän vetäjät

  • hankejohtaja Seija Friman, Valtiokonttori, puh. 0295 503 265, seija.friman(at)valtiokonttori.fi
  • kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo, Kuntaliitto, puh. 09 771 2083, marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi