Teknologianeuvottelukunta

Teknologianeuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka. Neuvottelukunnan toimikausi on 16.9.2020 -31.12.2023.

Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa Suomen teknologiaosaamista, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Teknologianeuvottelukunta tarkastelee teknologian edistämistä laajasta näkökulmasta. Neuvottelukunnan työllä vastataan kysymyksiin

 • miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa? 
 • miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiayrityksille?
 • miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin nostamat haasteet?

Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen –raportti julkaistiin 1.6.2021. Neuvottelukunnan työ tavoitteiden eteen jatkuu.

Teknologiapolitiikan periaatepäätös hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa keväällä 2022.: Suomi pyrkii teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen (tiedote 31.3.2022).

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta / Statsrådets principbeslut om teknologipolitiken

Voit seurata hankkeen edistymistä työkalulla.

Kuva: Teknologiapolitiikan OKR (Objectives and Key Results)-malli, neuvottelukunnan ehdotus.

 

Kuva: Neuvottelukunnan ehdotus teknologiapolitiikan tavoitteiksi ja toimenpidealueiksi, työkaluiksi ja tukeviksi rakenteiksi.

Kokoonpano: 

 • Puheenjohtaja: Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj

Jäsenet: 

 • Jarkko Levasma, ICT-johtaja, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Laura Eiro, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
 • Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
 • Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
 • Kristiina Mäkelä, provosti, Aalto-yliopisto
 • Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT
 • Nina Nissilä, johtaja, Kela
 • Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki
 • Sihteeristö: 
  • Anita Juho, pääsihteeri, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
  • Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
  • Satu Vasamo-Koskinen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, 
  • Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tarja Fernández, ulkoasiainneuvos, ulkoministeriö
  • Lotta Engdahl, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
  • Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry 

Lue lisää:

Yhteystiedot

Anita Juho, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530747