Teknologianeuvottelukunta

Teknologianeuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka. Neuvottelukunnan toimikausi on 16.9.2020 -31.12.2023.

Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa Suomen teknologiaosaamista, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Teknologianeuvottelukunta tarkastelee teknologian edistämistä laajasta näkökulmasta. Neuvottelukunnan työllä vastataan kysymyksiin

 • miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa? 
 • miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiayrityksille?
 • miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin nostamat haasteet?

Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen –raportti julkaistiin 1.6. Neuvottelukunnan työ tavoitteiden eteen jatkuu.

Voit seurata hankkeen edistymistä työkalulla.

Kuva: Teknologiapolitiikan OKR (Objectives and Key Results)-malli, neuvottelukunnan ehdotus.

 

Kuva: Neuvottelukunnan ehdotus teknologiapolitiikan tavoitteiksi ja toimenpidealueiksi, työkaluiksi ja tukeviksi rakenteiksi.

Kokoonpano: 

 • Puheenjohtaja: Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj
 • Jäsenet: 
  • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö (varapuheenjohtaja)
  • Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
  • Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
  • Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
  • Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
  • Kristiina Mäkelä, provosti, Aalto-yliopisto
  • Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT
  • Nina Nissilä, johtaja, KelA
  • Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki
 • Sihteeristö: 
  • Eiro Laura, pääsihteeri, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, 1.2.2021 alkaen
  • Kivivasara Sami, hallitusneuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö
  • Lähesmaa Jukka, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
  • Mannonen Matti, johtaja, Teknologiateollisuus ry 
  • Vasamo-Koskinen Satu, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, 1.5.2021 alkaen.
  • Ahonen Paavo-Petri, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, 16.4.2021 alkaen
  • Lee Stefan, lähetystöneuvos, ulkoministeriö, 16.4.2021 alkaen
  • Mäntyniemi Maaria, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö, 1.6.2021 asti
  • Räsänen Petri, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, 30.4.2021 asti

Lue lisää:

Yhteystiedot

Laura Eiro, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530562  


Sami Kivivasara, ICT-johtaja 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530023