Teknologianeuvottelukunta

Teknologianeuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka. Neuvottelukunnan toimikausi on 16.9.2020 -31.12.2023.

Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa Suomen teknologiaosaamista, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Teknologianeuvottelukunta tarkastelee teknologian edistämistä laajasta näkökulmasta. Neuvottelukunnan työllä vastataan kysymyksiin

 • miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa? 
 • miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiayrityksille?
 • miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin nostamat haasteet?

Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen –raportti julkaistiin 1.6. Neuvottelukunnan työ tavoitteiden eteen jatkuu.

Voit seurata hankkeen edistymistä työkalulla.

Kuva: Teknologiapolitiikan OKR (Objectives and Key Results)-malli, neuvottelukunnan ehdotus.

 

Kuva: Neuvottelukunnan ehdotus teknologiapolitiikan tavoitteiksi ja toimenpidealueiksi, työkaluiksi ja tukeviksi rakenteiksi.

Kokoonpano: 

 • Puheenjohtaja: Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj
 • Jäsenet: 
  • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö (varapuheenjohtaja)
  • Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Laura Eiro, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
  • Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
  • Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
  • Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
  • Kristiina Mäkelä, provosti, Aalto-yliopisto
  • Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT
  • Nina Nissilä, johtaja, KelA
  • Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki
 • Sihteeristö: 
  • Anita Juho, pääsihteeri, valtiovarainministeriö, 18.10.2021 alkaen
  • Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
  • Satu Vasamo-Koskinen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, 
  • Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Stefan Lee, lähetystöneuvos, ulkoministeriö
  • Lotta Engdahl, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
  • Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry 

Lue lisää:

Yhteystiedot