Teknologianeuvottelukunta

Teknologianeuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka. Neuvottelukunnan toimikausi on 16.9.2020–31.12.2023.

Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa Suomen teknologiaosaamista, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Teknologianeuvottelukunta tarkastelee teknologian edistämistä laajasta näkökulmasta. Neuvottelukunnan työllä vastataan kysymyksiin

 • miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa? 
 • miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiayrityksille?
 • miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin nostamat haasteet?

Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen –raportti julkaistiin 1.6.2021. Neuvottelukunnan työ tavoitteiden eteen jatkuu.

Teknologiapolitiikan periaatepäätös hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa keväällä 2022.: Suomi pyrkii teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen (tiedote 31.3.2022).

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta / Statsrådets principbeslut om teknologipolitiken

Voit seurata hankkeen edistymistä työkalulla.

Kuva: Teknologiapolitiikan OKR (Objectives and Key Results)-malli, neuvottelukunnan ehdotus.

 

Kuva: Neuvottelukunnan ehdotus teknologiapolitiikan tavoitteiksi ja toimenpidealueiksi, työkaluiksi ja tukeviksi rakenteiksi.

Kokoonpano: 

 • Puheenjohtaja: Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj

Jäsenet: 

 • Jarkko Levasma, ICT-johtaja, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Laura Eiro, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
 • Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
 • Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
 • Kristiina Mäkelä, provosti, Aalto-yliopisto
 • Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT
 • Nina Nissilä, johtaja, Kela
 • Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki
 • Sihteeristö: 
  • Anita Juho, pääsihteeri, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
  • Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
  • Satu Vasamo-Koskinen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, 
  • Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tarja Fernández, ulkoasiainneuvos, ulkoministeriö
  • Lotta Engdahl, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
  • Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry 

Lue lisää:

Yhteystiedot

Anita Juho, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530747   Sähköpostiosoite: