Hyppää sisältöön
Media

Teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja pääsihteeri Anita Juho:
Historiallinen periaatepäätös teknologiapolitiikasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2022 8.49
Kolumni

Nykyinen elämänmenomme on riippuvainen teknologiasta. Erityisen teknologiariippuvaisia me olemme myös suurten ihmiskuntaa kohtaavien haasteiden ratkaisemisessa. Pelkkä teknologian kehittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan sitä on myös osattava hyödyntää.

Haasteiden ratkaiseminen edellyttää meiltä määrätietoista pyrkimystä hyödyntää teknologiaa halutun tulevaisuuden luomiseksi, mutta myös kykyä luopua vanhoista, toimimattomista käytännöistä ja rakenteista. Tämä vaatii päättäjiltä paitsi rohkeutta myös uudenlaista osaamista. 

Valtioneuvosto hyväksyi 31. maaliskuuta periaatepäätöksen teknologiapolitiikasta. Periaatepäätös pohjautui Teknologianeuvottelukunnan työhön. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen teknologiapolitiikalle määriteltiin kansallinen päämäärä ja tavoitteet. Periaatepäätöksessä asetettiin perimmäiseksi päämääräksi, että vuonna 2030 Suomi on maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian tutkimuksesta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia ammentava maa. 

Teknologiapolitiikka voidaan jakaa karkeasti kahtia: toisaalta teknologiapolitiikalla luodaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen, toisaalta opitaan hyödyntämään teknologiaa palveluiden toteuttamiseksi laadukkaammin ja tehokkaammin. Asetetun päämäärän saavuttamiseksi meidän tulee menestyä molemmilla osa-alueilla. 

On luonnollista, että kaikki hallinnonalat hyödyntävät teknologiaa palvelutuotantoonsa. Tässä on koko ajan opittava myös paremmaksi. Vähäisemmälle huomiolle jää se, että kaikki hallinnonalat vaikuttavat myös toimintaympäristömme kilpailukykyisyyteen.

Teknologiapolitiikalle yhteinen päämäärä ja tavoitteet

Poikkihallinnollisuus pirstaloi teknologiapolitiikkaa helposti toisistaan erillisiin osasiin. Siksi tarvitsimme periaatepäätöksen, jossa koko Suomelle asetettiin yhteinen teknologiapolitiikan päämäärä sekä tavoitteet. Tämä auttaa meitä luomaan määrätietoisemmin kilpailukykyistä toimintaympäristöä sekä tuottamaan teknologiaa hyödyntäen parempia palveluita. Teknologiapolitiikan periaatepäätös luo perustan sekä hallinnonalojen itsenäiselle toiminnalle, että aiempaa tiiviimmälle yhteistyölle.

Päämäärän saavuttamiseksi asetettiin neljä tavoitetta: 

  1. Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille 
  2. Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia
  3. Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin
  4. Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehittämisestä ja soveltamisesta

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lukuisten hallinnonalojen panostuksia sekä päättäjien pitkäjänteistä sitoutumista aktiiviseen toimeenpanoon. Periaatepäätöksessä linjataan, että asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on luotava seurantamalli ja sovittava koordinoinnista eri hallinnonalojen ylitse. 

Asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden reaaliaikainen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden päättäminen on ollut eräs heikkouksistamme, joka voidaan nyt kääntää uudeksi vahvuudeksi. Seurantamalli tulisikin ottaa valtioneuvostossa laajaan käyttöön tulevalla hallituskaudella, jotta voimme ammentaa hyvinvointia teknologian tutkimuksesta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Risto Siilasmaa
Teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja
@rsiilasmaa 

Anita Juho
Teknologianeuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija 
@AnitaJuho