Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että organisaatiossa työskentelee aina oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että organisaatiolla on käytössään sopiva määrä sen tarvitsemaa osaamista sekä ennakoidaan henkilöstön kehittämistarvetta ja -kustannuksia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman tekeminen lähtee organisaation strategisten ja toiminnallisten tarpeiden mukaisen määrällisen ja laadullisen henkilöstötarpeen määrittelystä. Kun lisäksi selvitetään nykyhenkilöstön poistuma ja käytettävissä oleva osaaminen tulevina vuosina, saadaan kuva organisaation henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeista.

Virastot voivat saada tukea henkilöstösuunnitelman tekemiseen henkilöstösuunnittelun sparraajien verkostolta. Lisäksi valtiovarainministeriö on julkaissut henkilöstösuunnittelua koskevan oppaan.

Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa, 2005

Yhteystiedot

Mika Happonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530272