Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelu käsittää organisaation strategian ja ennakoidun toiminnan vaatiman henkilöstön määrällisen ja laadullisen kokonaistarpeen (kysynnän) määrittelyn tulevaisuudessa. Laadulla tarkoitetaan henkilöstön osaamista, koulutus-, ikä-, henkilöstöryhmä-, palvelussuhde- ym. toivottuja rakenteita. Seuraavaksi määritellään kullakin tarkasteluhetkellä organisaation palveluksessa olevan henkilöstön poistuma (tarjonta) tulevina vuosina. Kysynnän ja tarjonnan erotuksena saadaan selville tulevien vuosien määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve, millä on vaikutusta henkilöstön rekrytointi- ja kehittämissuunnitelmiin sekä -toimenpiteisiin.

Laajassa mielessä henkilöstösuunnittelu käsittää useimmat henkilöstöstrategian ja henkilöstötoimen johto- ja esimiestehtävät kuten henkilöstön osaamisesta, hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä huolehtimisen sekä esimerkiksi henkilöstön jatkuvan sijoittamisen eri tehtäviin. Virastot, hallinnonalat ja keskustaso saavat Tahti-järjestelmästä henkilöstösuunnittelussa tarvittavaa henkilöstön eläköitymistä ja muuta poistumaa koskevaa tietoa.

Lisätietoa

Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa, 2005

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
puh. 02955 30272
[email protected]