Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmä

Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin, vaan kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

Tavoitteet

 • Kartoitamme hankintojen osaamistason kokonaiskuvan sekä kansallisella että hankintayksikkö-tasolla
 • Ylläpidämme ja kehitämme hankintoihin liittyvää osaamistamme sekä strategisella että operatiivisella tasolla
 • Lisäämme hankintoihin liittyvää koulutusta
 • Varmistamme vaikuttavan ja laadukkaan hankintojen tutkimustoiminnan

Ensivaiheen toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan –tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Hankintataitojen kehittäminen –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Lisätietoja antavat ja ilmoittautumiset teemaryhmiin ottavat vastaan: 

Martina Nisula, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö, martina.nisula(at)vm.fi 
Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoa teemaryhmistä ja niihin osallistumisesta  

Tutustu tarkemmin

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 liitteineen

 • liite 1: toimeenpanon kuvaus
 • liite 2: strategiset vaikuttavuusmittarit

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva 2020

Teemaryhmän kokoukset

 • kokous 9.12.2020 klo 9.00 – 11.00
 • kokous 10.2.2021 klo 13.00 – 15.00
 • kokous 24.3.2021 klo 13.00 – 15.00
 • kokous 28.4.2021 klo 9.00 - 10.30
 • kokous 27.5.2021 klo 9.00 - 10.30

Teemaryhmän vetäjät

 • ohjelmapäällikkö Martina Nisula, valtiovarainministeriö, puh. 050 532 7966, martina.nisula (at) vm.fi
 • lakimies Sanna-Mari Suojanen, Kuntaliitto, puh. 050 505 0946, sanna-mari.suojanen (at) kuntaliitto.fi