Hankintataitojen kehittäminen: Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Hankintataitojen kehittäminen

Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin, vaan kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

Tavoitteet

  • Kartoitamme hankintojen osaamistason kokonaiskuvan sekä kansallisella että hankintayksikkö-tasolla
  • Ylläpidämme ja kehitämme hankintoihin liittyvää osaamistamme sekä strategisella että operatiivisella tasolla
  • Lisäämme hankintoihin liittyvää koulutusta
  • Varmistamme vaikuttavan ja laadukkaan hankintojen tutkimustoiminnan

Tavoitteita edistävät toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan – tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Hankintataitojen kehittäminen –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Teemaryhmän kokoukset

Teemaryhmien kokousajat

Teemaryhmän vetäjät

  • ohjelmapäällikkö Maria Röykkä, valtiovarainministeriö, puh. 050 598 4441, maria.roykka (at) gov.fi
  • erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, Suomen Kuntaliitto ry, puh. 046 920 0234, niina.ruuskanen (at) kuntaliitto.fi
  • yliopettaja, KTM Marika Tuomela-Pyykkönen, Lapin ammattikorkeakoulu, marika.tuomela-pyykkonen (at) lapinamk.fi