Hankintataitojen kehittäminen

Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin, vaan kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

Tavoitteet

 • Kartoitamme hankintojen osaamistason kokonaiskuvan sekä kansallisella että hankintayksikkö-tasolla
 • Ylläpidämme ja kehitämme hankintoihin liittyvää osaamistamme sekä strategisella että operatiivisella tasolla
 • Lisäämme hankintoihin liittyvää koulutusta
 • Varmistamme vaikuttavan ja laadukkaan hankintojen tutkimustoiminnan

Ensivaiheen toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan –tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Hankintataitojen kehittäminen –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Lisätietoa teemaryhmistä ja niihin osallistumisesta  
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Tutustu tarkemmin

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 liitteineen

 • liite 1: toimeenpanon kuvaus
 • liite 2: strategiset vaikuttavuusmittarit

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva 2020

Teemaryhmän kokoukset

 • kokous 28.4. klo 9.00-10.30
 • kokous 31.8 klo 10.00-11.30
 • kokous 5.10 klo 13.00-15.00
 • kokous 1.12 klo 9.00-11.00

Teemaryhmän vetäjät

 • ohjelmapäällikkö Martina Nisula, valtiovarainministeriö, puh. 050 532 7966, martina.nisula (at) vm.fi
 • N.N. toinen vetäjä vaihtumassa