Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Julkisiin hankintoihin keskittyvää koulutusta tarvitaan lisää

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2022 9.21
Tiedote

Osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa on julkaistu selvitys julkisten hankintojen koulutuksesta Suomessa vuonna 2021. Selvityksessä on kartoitettu julkisia hankintoja tekevien ammattilaisten koulutustaustoja sekä koostettu tietoa hankintakoulutusta tarjoavista oppilaitoksista. Selvityksen mukaan erityisesti julkisiin hankintoihin syventyvää hankintakoulutusta tarvittaisiin enemmän.

Kyselyyn vastanneista 26 korkeakouluorganisaatiosta 22 kertoi tarjoavansa hankintakoulutusta. Tarjonta keskittyy kuitenkin yleisen hankintakoulutuksen kokonaisuuksiin, eikä erityisesti julkisiin hankintoihin valmistavaan koulutukseen. 

Julkisia hankintoja koskevaa koulutusta tarjottiin lähinnä rajattuina erityissisältöinä. Korkeakoulut kuitenkin näkivät yleisen hankintakoulutuksen valmistavan myös julkisten hankintojen toteuttamiseen. Nykyinen tarjonta ei kuitenkaan riittävästi ota huomioon julkisten hankintojen erityispiirteitä, esimerkiksi lainsäädäntöympäristön tuntemisen osalta. Selvityksen tulokset tukevat sitä, että julkisiin hankintoihin keskittyvää koulutusta tulisi lisätä ja laajentaa.

Julkisten hankintojen osaamista hankitaan korkeakoulujen ulkopuolelta

Julkisia hankintoja työssään tekevistä vastaajista 79 prosenttia kertoi, ettei heidän opintoihinsa sisältynyt hankintaosaamisen opetusta. Harva myöskään koki saaneensa tutkinnostaan valmiuksia toimia julkisten hankintatehtävien parissa. Tällä hetkellä valtaosa julkisia hankintoja tekevistä hankkii toimenkuvan vaatimaa osaamista työnantajan järjestämän koulutuksen kautta tai itsenäisesti. Tämä tuo kuitenkin haasteita erityisesti pienille hankintayksiköille, joilla ei ole välttämättä riittäviä resursseja tarjota työntekijöilleen hankintatoimen koulutusta.

Julkisia hankintoja tekevistä lähes 80 prosenttia on korkeakoulutettuja. Vastaajista 51 prosenttia kertoi valmistuneensa yliopistosta ja 28 prosenttia ammattikorkeakoulusta. Tällä hetkellä julkisten hankintojen toteuttamisesta vastaavat päätyönään yleensä tradenomit, hallintotieteiden maisterit ja diplomi-insinöörit. Julkisia hankintoja tukevina asiantuntijoina toimii useimmiten oikeustieteen, hallinnon tai kaupan alan koulutuksen saaneita.

Tavoitteena hankintaosaamisen kartoittaminen

Hankinta-Suomi-ohjelmassa valmistellaan parhaillaan hankintayksiköiden käyttöön osaamisen itsearviointityökalua, jonka tavoitteena on tarjota hankintayksiköille mahdollisuus selvittää hankintaosaamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita yksityiskohtaisemmin. Työkalun käytön myötä kansallisella tasolla kertyvää tietoa ja nyt julkaistua koulutusselvitystä voidaan jatkossa hyödyntää hankintakoulutuksen ja julkisen hankintaosaamisen kehittämisessä entistä paremmin.

Selvitys on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa ja kansallisen hankintastrategian toimenpiteitä. Selvityksen on toteuttanut tiedolla johtamisen konsulttiyhtiö Innolink.

Lisätietoja:

Selvitykseen liittyvät kysymykset: 

Erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, Kuntaliitto, puh. 046 920 0234, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi
Väitöskirjatutkija Marika Tuomela-Pyykkönen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, puh. 040 543 3323, marika.tuomela-pyykkonen(at)oulu.fi

Hankinta-Suomi-ohjelmaan liittyvät kysymykset: 

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi