FI SV EN

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Nainen ikkunan vieressä. Kuva: Maskot / Gorilla.

Viraston sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Talousarviolain (423/1988) 24 b §:n mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa.

Sisäinen valvonta tarkoittaa viraston ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus

  • toiminnan lainmukaisuudesta,
  • varojen turvaamisesta,
  • toiminnan tuloksellisuudesta sekä
  • taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan yllä mainittuihin neljään luokkaan sisältyvien tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnalla on samat tavoitteet kuin sisäisellä valvonnalla.

Parhaimmillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt on upotettu osaksi viraston tavanomaisia suunnittelu-, johtamis- ja toimintaprosesseja.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä

Talousarviolain 24 b §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto.

 

Yhteystiedot

Valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto
Puh. 02955 30051
[email protected]

Neuvotteleva virkamies Sirpa Korkea-aho
Puh. 02955 30252
[email protected]