FI SV EN

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 b pykälän mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto.

Sisäinen valvonta tarkoittaa viraston ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus

  • toiminnan lainmukaisuudesta
  • varojen turvaamisesta
  • toiminnan tuloksellisuudesta sekä
  • taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Laki valtion talousarviosta

Asetus valtion talousarviosta

Hyödyllisiä linkkejä:

Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet

Periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2020-2023 (Haukka)

Hallituksen vuosikertomus

Kansallinen riskiarvio

Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin

Yhteystiedot

Valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto
Puh. 02955 30051
[email protected]

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen
Puh. 02955 30345
[email protected]