FI SV

Kansainvälinen toiminta

OECD-maiden julkishallinnon yhteistyö

OECD:ssä toimiva julkishallinnon komitea GOV (Public Governance Committee) analysoi julkisen sektorin ongelmia, välittää jäsenmaiden käyttöön alan uusinta tietämystä ja luo pohjaa jäsenmaissa tapahtuvalle kehittämistyölle. OECD.n kautta toteutuva kansainvälinen vertailukehittäminen ja parhaiden käytäntöjen tunnistaminen tukevat Suomen hallinnon uudistushankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

EUPAN-yhteistyö

EU-maiden hallinto- ja henkilöstöpääjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa päättämään jäsenmaiden välisistä henkilöstön ja hallinnon kehittämisen yhteisistä linjauksista. Näitä linjauksia toteuttavat EUPAN-verkostoon (European Public Administration Network) kuuluvat ryhmät. Valtiovarainministeriön vastuulla on Suomen osuus julkisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa (Innovative Public Services -ryhmä), sekä henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä aiheissa (HRWG-ryhmä).

Pohjoismainen hallintopoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiden hallinnon kehittämisestä vastaavat viranomaiset kokoontuvat vuosittain Nordiskt förvaltningspolitiskt forumiin keskustelemaan ajankohtaisista hallintopoliittisista linjauksista ja hankkeista. Tätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä hyödynnetään suomalaisessa hallintopolitiikassa.

Kansainvälinen tutkijoiden ja virkamiesten vuoropuhelu

Kansainvälisen hallintotieteiden instituutin (IIAS –International Institute of administrative sciences) ja sen eurooppalaisen tytärorganisaation (EGPA _ European Group of Public Administration) avulla mahdollistuu hallinnon kehittämistyötä tukevista tutkimuksista esiin nousevien uusien asioiden ja arvioiden hyödyntäminen.

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi