Uudistetun eIDAS-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon hanke

EU:ssa on viime vuosina valmisteltu yhteistä lainsäädäntöä niin kutsutulle eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakolle. Euroopan parlamentti äänesti 29.2.2024 eIDAS-asetuksen uudistamisen puolesta ja EU:n neuvosto hyväksyi asetuksen 26.3.2024. Uudistetun eIDAS-asetuksen keskeinen velvoite on, että jäsenvaltioiden tulee tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä lompakko viimeistään vuoden 2026 aikana. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee toteuttaa lompakkoihin liittyviä tiettyjä muita palveluja.

Uudistetun eIDAS-asetuksen velvoitteiden täyttämistä ja siihen liittyvää valmistelutyötä koordinoi valtiovarainministeriö. Uudistetun eIDAS-asetuksen tavoitteiden toimeenpanemiseksi on valtiovarainministeriössä asetettu hanke toimikaudelle 26.4.2024-31.12.2026. Valtiovarainministeriön hankkeen tehtävänä on ohjata kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista EU-sääntelyn asettamassa määräajassa. Kansallisen hankkeen myötä myös Suomeen syntyy digitaalisen identiteetin lompakko, jota voi käyttää sujuvaan asiointiin niin kotimaassa kuin EU:n alueella.

Valtiovarainministeriössä tuotetun lompakkotarjoajia koskevan markkinaselvityksen mukaisesti on asian jatkovalmistelun osalta ministeriössä linjattu, että kansallisen lompakon tulee tuottamaan Digi- ja väestötietovirasto. Näin pystytään varmistamaan uudistetun eIDAS-asetuksen velvoitteiden täyttäminen Suomessa velvoitteille asetetussa määräajassa.

Yksityisen sektorin toimijoilla on kuitenkin koko ajan mahdollisuus kehittää uudistetun eIDAS-asetuksen mukaisia lompakoita ja tarjota niitä Suomessa, sillä asetus ei rajoita jäsenvaltioissa tarjottavien lompakoiden määrää. Uudistetun eIDAS-asetuksen mukaisen lompakon kehittämisessä sekä muissa täytäntöönpanotoimissa huomioidaan yksityisen sektorin toiveet yhteistyöstä ja avoimesta kommunikaatiosta.

Yhteystiedot

Alexandra Hacklin, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530259   Sähköpostiosoite:


Anna-Riikka Pouttu, asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530057   Sähköpostiosoite: