Valtiontalouden arviointi ja valvonta

Valtioneuvoston talouspolitiikan toteumaa eli valtion taloutta arvioivat eduskunta ja valtiontalouden tarkastusvirasto sekä valtion ulkopuoliset tahot kuten kansainväliset järjestöt ja luottoluokittajat.

Valtion talouspolitiikkaa arvioidaan erilaisista rooleista ja tarpeista käsin. Eduskunta arvioi valtion taloutta osana parlamentarismia. Samalla arvioidaan, kuinka valtioneuvosto toteuttaa eduskunnan budjettivaltaa. Kansainväliset järjestöt vertailevat eri maiden talouspolitiikkaa keskenään. Luottoluokittajat puolestaan arvioivat talouspolitiikan kestävyyttä erityisesti velanhoidon näkökulmasta.