Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat (ns. kriisikuntamenettely)

Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja jos ne ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet säädetyt raja-arvot.

Talouden tunnusluvut kuntakonserneittain vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätösten mukaan (7.3.2022)

Kuntalaki 410/2015 (erityisesti 110 §, 118 § ja 119 §)

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely-esittelykalvot  (28.3.2022)

Yhteystiedot

Vesa Lappalainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Pasi Leppänen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530564  


Ville Salonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388