FI SV

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat (ns. kriisikuntamenettely)

Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja jos ne ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet säädetyt raja-arvot.

Talouden tunnusluvut kuntakonserneittain vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätösten mukaan (1.8.2018)

Kuntalaki 410/2015 (erityisesti 110 §, 118 § ja 119 §)

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely -esittelykalvot

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ja sen perusteita uudistava työryhmä

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389

Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, puh. 02955 30281

Erityisasiantuntija Pasi Leppänen, puh. 02955 30564