Eduskunnan tarkastusvaliokunta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta tarkastaa muun muassa hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston toimintakertomuksen ja eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset. Se myös valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa.

Tarkastusvaliokunnalla on oikeus ottaa omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia ja laatia siitä mietintö eduskunnan täysistunnolle. Tarkastusvaliokunta perustettiin vuonna 2007 yhdistämällä valtiontilintarkastajien tehtävät sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston parlamentaarinen tarkastustoimi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta