FI SV

Riksdagens revisionsutskott

Riksdagens revisionsutskott granskar bl.a. regeringens årsberättelse, Statens revisionsverks verksamhetsberättelse och riksdagsrevisorernas revisionsberättelser. Utskottet bereder tillsynen över statens skötsel av ekonomin.

Det har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende inom sitt verksamhetsområde och utarbeta ett betänkande till riksdagens plenum. Revisionsutskottet bildades 2007 genom att man sammanförde uppgifterna för statsrevisorerna och finansutskottets förvaltnings- och revisionssektions parlamentariska revisionsfunktion.

Riksdagens revisionsutskott